Plannen voor vlotte en veilige N331 Zwartsluis-Vollenhove ter inzage

De provincie Overijssel legt de plannen (inclusief Milieu Effect Rapportage) voor de verbetering van de provinciale weg N 331 Zwartsluis-Vollenhove ter inzage van 14 juli tot en met 10 oktober 2011. De plannen zijn in te zien in het gemeentehuis van Steenwijkerland en Zwartewaterland (Hasselt) en het provinciehuis, Luttenbergstraat 2 in Zwolle. Het plan is ook te bekijken op de provinciale website www.overijssel.nl/n331. Eventuele zienswijzen kunnen tot uiterlijk 10 oktober 2011 gestuurd worden aan: Gedeputeerde Staten van Overijssel, t.a.v. dhr. M.V. Lunenborg, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

De provincie Overijssel organiseert op woensdag 7 september 2011 een inloopbijeenkomst over de plannen voor de vlotte en veilige N 331. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 21.30 uur in Hotel Zwartewater, de Vlakte 20 in Zwartsluis. Vertegenwoordigers van de provincie en de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland zijn aanwezig om belangstelleden over het plan te informeren en om eventuele vragen te beantwoorden.

De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werken wij op vele plaatsen aan de verbetering van de wegen in Overijssel. Een van deze wegen is de provinciale weg N 331 Zwartsluis-Vollenhove. Wij willen de verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren door een scheiding van het langzaam en snelverkeer door aanleg en verbreding van parallelwegen. Verder komt er langs de kant van de weg bermverharding, wordt de hoofdrijbaan verbreed en komt er een rotonde bij de kruising met de Veerweg. Eind 2014 moeten de werkzaamheden klaar zijn. De kosten bedragen 7,6 miljoen euro. Daarvan dragen de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland in totaal 250.000,– euro bij voor de reconstructie van de kruispunten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Overijssel