Imtech helpt waterprobleem in Zuid-Afrika op te lossen

Imtech (technische dienstverlening in Europa en op de mondiale maritieme markt) maakt bekend dat Imtech in het kader van haar beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) er in is geslaagd om de watervoorzieningen in het Gert Sibande District Municipality (het voormalige Transvaal) in Zuid-Afrika aanzienlijk te verbeteren. De operationele output van lokale waterzuiveringsinstallaties wordt nu constant via een slim internetsysteem 24/7 op afstand gevolgd, waarbij eventuele storingen meteen gesignaleerd en opgelost worden. Tevens is er een operationeel verbeter- en onderhoudsplan van kracht voor een betere operatie ter plekke. De output van de afvalwaterwaterbehandeling in Gert Sibande vormt deels de input voor het genereren van schoon drinkwater voor de steden Johannesburg en Pretoria. Per saldo is de waterverspilling met tientallen procenten gereduceerd en de kwaliteit en veiligheid van het drinkwater aanzienlijk verbeterd.

Imtech CEO Rene van der Bruggen: ‘Veel van de grote mondiale problemen – water, energie en milieu – zijn gerelateerd aan en oplosbaar met technologie. Imtech is één van de sterkste technische spelers in Europa en beschikt over relevante kennis op dit gebied. In het kader van ons MVO-beleid geloven we daarnaast in het ‘boosten’ van lokale organisaties en ondernemers in ontwikkelingslanden. Dit doen we door sinds 2008 eigen specialisten naar derde wereldlanden te sturen en ze in verbinding te brengen met deze lokale organisaties. Als je lokale mensen de juiste kennis en technologie biedt, zijn zij zelf in staat gerichte oplossingen te vinden voor hun eigen uitdagingen en problemen, waarmee ook welvaart en welzijn van lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden een ‘boost’ kan krijgen. Per jaar investeren we in dit MVO-traject belangeloos circa 1 miljoen euro.’

Cosmas Blaauw van Imtech-partner SharePeople ziet de pragmatische MVO-aanpak van Imtech als een goed voorbeeld van de nieuwe vorm van ontwikkelingssamenwerking die de Nederlandse staatssecretaris Ben Knapen voorstaat. Blaauw: ‘Het nieuwe Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking zet onder meer in op actieve samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven. Echter, dit hoeft niet noodzakelijk uit te monden in ‘business opportunities’ in ontwikkelingslanden. Imtech ziet al sinds 2008 in haar MVO-aanpak toegevoegde waarde. De economische vooruitgang in ontwikkelingslanden wordt versterkt door het delen van kennis en technologie. Tegelijkertijd worden ook vaardigheden en kennis van Imtech-medewerkers tijdens deze projecten vergroot. Intern wordt de kennis ook weer gedeeld. Op basis hiervan zijn nieuwe vormen van dienstverlening binnen Imtech ontstaan, die nu bijvoorbeeld binnen het initiatief Amsterdam Smart City worden ingezet. Tevens zijn betrokken medewerkers voor hun leven MVO-ambassadeur binnen Imtech, waarvan veel inspiratie in de dagelijkse praktijk uitgaat. Bovendien leren klanten en andere stakeholders Imtech kennen als een onderneming die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt.’

Waterproblematiek in Zuid-Afrika

De bevolking van Zuid-Afrika heeft sinds het einde van de Apartheid grondwettelijk recht op water. Echter, Zuid-Afrika kent de laatste jaren een groter wordend tekort aan schoon water. In een land, waar meer dan een kwart van de populatie van minder dan 1,25 dollar per dag leeft, is een groot deel van de bevolking afhankelijk van deze watervoorziening. Veel gemeentes en districten kunnen echter de kwaliteit en beschikbaarheid van het leidingwater niet langer garanderen. In het Gert Sibande District Municipality was sprake van een complexe problematiek: afvalwater en ook schoon water werd chemisch niet goed behandeld, er was onvoldoende ‘awareness’ over watergebruik en (afval)waterbeheer en de watertoevoer naar belangrijke steden als Johannesburg en Pretoria dreigde te stageneren.

Met de inzet van diverse teams van Imtech-specialisten, samengesteld uit vier landen, is in 2010 en 2011 ingezet op een oplossing voor deze problematiek. In samenwerking met de Gerd Sibande District Municipality is gewerkt aan een bewustwordingscampagne om verspilling en vervuiling van water tegen te gaan en is een systeem ontwikkeld om de kwaliteit van het afvalwaterproces te verbeteren, via internet te monitoren en de kwaliteit en beschikbaarheid van schoon water professioneel te managen. Dit systeem komt na de testfase later dit jaar beschikbaar voor meerdere waterzuiveringsinstallaties in Zuid-Afrika. De Nederlandse ambassade is bij dit proces betrokken. De Nederlandse kennismakelaar SharePeople, gespecialiseerd in het uitzenden van multidisciplinaire ontwikkelingsteams in derde wereldlanden, acteert hierbij als partner van Imtech.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Imtech N.V.