Rexel Nederland behaalt certificaat CO2-prestatieladder

Elektrotechnische groothandel Rexel Nederland B.V. is in juni door KEMA gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Dit certificaat onderbouwt de duurzame koers die Rexel (inter)nationaal heeft ingezet. De CO2-prestatieladder is een instrument in het aanbestedingsproces. Hiermee herkennen en belonen aanbesteders bedrijven die CO2-reductie serieus nemen. Ook laten bedrijven hiermee zien hoe actief zij werken aan een duurzaam milieubeleid.

25% reductie CO2-emissie

De CO2-prestatieladder bevat een ambitieus doel voor Rexel Nederland: 25% reductie van de CO2-emissie in de periode tot 2015. Hiervoor treft Rexel verschillende maatregelen zoals het optimaliseren van het voorraad- en distributienetwerk, renovatie van de huisvesting en het verhogen van de milieubewustheid van haar medewerkers. “Met deze certificatie op de CO2-prestatieladder gaan wij als organisatie een stap verder in ons milieubeleid”, aldus Yves Petin, Algemeen Directeur Rexel Nederland. “Samen met onze medewerkers, klanten en leveranciers werken wij aan de continue beheersing en vermindering van de belasting op het milieu.”

De Rexel Group zet zich ook internationaal breed in voor milieu- en energiebesparing. Recent lanceerde de Group een nieuwe website volledig gericht op dit onderwerp: ‘Electrical Efficiency Magazine’.

www.rexelnederland.nl/mvo / www.electrical-efficiency.com

Over de CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. In eerste instantie is dit instrument door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Inmiddels hanteren ook andere sectoren dan de bouwsector de CO2-prestatieladder.

Over Rexel Nederland B.V.

Rexel Nederland werkt vanuit drie gekozen verkoopformules, Rexel, Hagemeyer en Onexis. Zo profiteren klanten van schaalgrootte en kan er volop geïnvesteerd worden in de versterking van de dienstverlening. Voor leveranciers is Rexel Nederland een betrouwbare partner om samen efficiënt voor klanten te werken door een strakke regie op de distributieketen en door de inzet van innovatieve concepten. Rexel Nederland heeft de ambitie om de partner te zijn voor alle professionals op het gebied van elektrotechniek. Hierbij bouwt Rexel Nederland voort op de kernkwaliteiten betrouwbaarheid, deskundigheid, persoonlijke betrokkenheid en logistieke kracht, met als belangrijkste doel het maximaal ontzorgen van klanten door het bieden van integrale oplossingen voor elke specifieke vraag.

Over Rexel Group internationaal

Rexel Group is wereldleider in de distributie van elektrotechnische materialen. Het bedrijf is actief in 36 landen, telt 2.200 vestigingen waar in totaal ongeveer 28.000 mensen werken. Rexel Group is genoteerd op de Euronext in Parijs en had in 2010 een omzet van € 12 miljard. Bijna 60% van de omzet wordt gerealiseerd in Europa.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rexel Nederland B.V.