Subsidies provincie voor verbeteringen infrastructuur

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben besloten om in 2011 € 14,5 miljoen beschikbaar te stellen voor kleine infrastructuurprojecten van andere wegbeheerders zoals gemeenten. Hiermee levert de provincie een bijdrage aan de verbetering van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid op het wegennet in Noord-Holland.

Elk jaar investeert de provincie via de subsidieregeling Kleine Infrastructuur in het Noord-Hollandse wegennet. Andere wegbeheerders (gemeenten en hoogheemraadschappen) kunnen subsidies aanvragen voor kleine projecten die de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid verbeteren. Dit zijn projecten zoals aanleg van rotondes, het veiliger inrichten van kruisingen en wegen en het aanleggen van fietspaden.

Dit jaar stellen Gedeputeerde Staten een bedrag beschikbaar van in totaal € 14.500.938. Dit bedrag wordt verdeeld over verschillende regio’s van Noord-Holland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland

Subsidies provincie voor verbeteringen infrastructuur | Infrasite

Subsidies provincie voor verbeteringen infrastructuur

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben besloten om in 2011 € 14,5 miljoen beschikbaar te stellen voor kleine infrastructuurprojecten van andere wegbeheerders zoals gemeenten. Hiermee levert de provincie een bijdrage aan de verbetering van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid op het wegennet in Noord-Holland.

Elk jaar investeert de provincie via de subsidieregeling Kleine Infrastructuur in het Noord-Hollandse wegennet. Andere wegbeheerders (gemeenten en hoogheemraadschappen) kunnen subsidies aanvragen voor kleine projecten die de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid verbeteren. Dit zijn projecten zoals aanleg van rotondes, het veiliger inrichten van kruisingen en wegen en het aanleggen van fietspaden.

Dit jaar stellen Gedeputeerde Staten een bedrag beschikbaar van in totaal € 14.500.938. Dit bedrag wordt verdeeld over verschillende regio’s van Noord-Holland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Holland