Herstel Nederlandse transportsector gaat tandje lager

Na het sterke herstel in 2010 waarin een structurele groei van de vervoersmarkten is waargenomen, lijkt de groei in 2011 weer af te vlakken. Na een aanvankelijk uitstekende start in 2011 zijn er sterke fluctuaties in april en mei waargenomen. Niettemin wordt dit jaar in het goederenvervoer 2,1% groei verwacht maar dit is substantieel lager dan in 2010. In 2012 zwakt de groei in het goederenvervoer iets verder af. Een en ander blijkt uit de Korte Termijn Voorspellingen Goederenvervoer van NEA.

Het optimisme waarmee 2011 is ingegaan is enigszins afgevlakt door recente ontwikkelingen in de geopolitiek en de nog steeds niet aflatende financiële crisis in Europa. De transportmarkten fluctueren sterk in de eerste twee kwartalen van 2011. De tariefontwikkeling is nog steeds een punt van zorg voor vervoerders, mede als gevolg van de stijgende brandstofprijzen. In tijden van piekdrukte begint het tekort aan capaciteit in het wegvervoer merkbaar te worden. In 2012 zet de economische groei door, echter op een iets lager niveau dan 2011. De binnenvaart en het spoorvervoer zullen meer merken van de aantrekkende internationale markten in 2011.

Toenemende investeringen in het wegvervoer

Het tweede kwartaal van 2011 kende een groei van 1,9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, ook voor het derde kwartaal van 2011 wordt een vergelijkbare volumegroei verwacht. Ondanks doorgevoerde kostenreducties en efficiëntieverbeteringen neemt het kostenniveau toe. Desondanks vallen toenemende investeringen waar te nemen. De truckverkopen zijn in de eerste vijf maanden van 2011 sterk toegenomen en ook de investeringen in informatie- en communicatietechnologie lopen op. Ondernemers tonen hierdoor dat ze weer vertrouwen in de toekomst hebben.

Minder transportvolume binnenvaart door lage waterstanden

In 2010 zijn in de binnenvaart fors aangetrokken volumes in de container- droge en natte bulksector waargenomen. Ook voor 2011 zijn de verwachtingen positief, al zal de vraag naar vervoer minder snel groeien dan in 2010. Naar verwachting zal de binnenvaart in 2011 ongeveer 2% meer volume vervoeren. Voor het derde kwartaal van 2011 wordt een groei van 1,3% voorspeld. De groeicijfers kunnen worden verklaard door de aantrekkende Europese economie en dan vooral de groei in Duitsland. De stremming door het ongeval op de Rijn begin 2011 en daarna het lage water heeft een remmend effect gehad op de transportvolumes over het water. Echter voor de binnenvaartondernemer waren deze laag waterstanden niet zo negatief op de korte termijn. Men ontving ‘laagwater toeslagen’ en de overcapaciteit leek even uit de markt te zijn verdwenen.

Innovatie biedt groeimogelijkheden voor het spoorvervoer

Het spoorvervoer kende in 2010 een volumegroei van bijna 10%. Door de aantrekkende volumes in voornamelijk de metaal-, chemie- en containersector kon het spoorvervoer aanzienlijk groeien. Ondanks de heersende onzekerheid in de markt, is de verwachting dat ook in 2011 de volumestijgingen zullen doorzetten, zij het in een lager tempo (+4,4%).

Een positief effect van de crisis is de toenemende druk tot innovatie. Een goede indicator voor innovatie in de spoorsector is de ontwikkeling van de intermodale diensten. In 2010 groeide dit aanbod op het noord-zuid vervoer richting Zwitserland, Italië, maar ook naar Hongarije. Sinds 2011 zijn ook het aantal spoordiensten richting Centraal en Oost-Europa langzaamaan toegenomen. Daarnaast wordt de frequentie van de diensten door verschillende marktpartijen opgevoerd en dienen er zich nieuwe marktpartijen in de sector aan. Dit alles duidt op een positieve stemming.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NEA Transportonderzoek en -opleiding B.V.

Herstel Nederlandse transportsector gaat tandje lager | Infrasite

Herstel Nederlandse transportsector gaat tandje lager

Na het sterke herstel in 2010 waarin een structurele groei van de vervoersmarkten is waargenomen, lijkt de groei in 2011 weer af te vlakken. Na een aanvankelijk uitstekende start in 2011 zijn er sterke fluctuaties in april en mei waargenomen. Niettemin wordt dit jaar in het goederenvervoer 2,1% groei verwacht maar dit is substantieel lager dan in 2010. In 2012 zwakt de groei in het goederenvervoer iets verder af. Een en ander blijkt uit de Korte Termijn Voorspellingen Goederenvervoer van NEA.

Het optimisme waarmee 2011 is ingegaan is enigszins afgevlakt door recente ontwikkelingen in de geopolitiek en de nog steeds niet aflatende financiële crisis in Europa. De transportmarkten fluctueren sterk in de eerste twee kwartalen van 2011. De tariefontwikkeling is nog steeds een punt van zorg voor vervoerders, mede als gevolg van de stijgende brandstofprijzen. In tijden van piekdrukte begint het tekort aan capaciteit in het wegvervoer merkbaar te worden. In 2012 zet de economische groei door, echter op een iets lager niveau dan 2011. De binnenvaart en het spoorvervoer zullen meer merken van de aantrekkende internationale markten in 2011.

Toenemende investeringen in het wegvervoer

Het tweede kwartaal van 2011 kende een groei van 1,9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, ook voor het derde kwartaal van 2011 wordt een vergelijkbare volumegroei verwacht. Ondanks doorgevoerde kostenreducties en efficiëntieverbeteringen neemt het kostenniveau toe. Desondanks vallen toenemende investeringen waar te nemen. De truckverkopen zijn in de eerste vijf maanden van 2011 sterk toegenomen en ook de investeringen in informatie- en communicatietechnologie lopen op. Ondernemers tonen hierdoor dat ze weer vertrouwen in de toekomst hebben.

Minder transportvolume binnenvaart door lage waterstanden

In 2010 zijn in de binnenvaart fors aangetrokken volumes in de container- droge en natte bulksector waargenomen. Ook voor 2011 zijn de verwachtingen positief, al zal de vraag naar vervoer minder snel groeien dan in 2010. Naar verwachting zal de binnenvaart in 2011 ongeveer 2% meer volume vervoeren. Voor het derde kwartaal van 2011 wordt een groei van 1,3% voorspeld. De groeicijfers kunnen worden verklaard door de aantrekkende Europese economie en dan vooral de groei in Duitsland. De stremming door het ongeval op de Rijn begin 2011 en daarna het lage water heeft een remmend effect gehad op de transportvolumes over het water. Echter voor de binnenvaartondernemer waren deze laag waterstanden niet zo negatief op de korte termijn. Men ontving ‘laagwater toeslagen’ en de overcapaciteit leek even uit de markt te zijn verdwenen.

Innovatie biedt groeimogelijkheden voor het spoorvervoer

Het spoorvervoer kende in 2010 een volumegroei van bijna 10%. Door de aantrekkende volumes in voornamelijk de metaal-, chemie- en containersector kon het spoorvervoer aanzienlijk groeien. Ondanks de heersende onzekerheid in de markt, is de verwachting dat ook in 2011 de volumestijgingen zullen doorzetten, zij het in een lager tempo (+4,4%).

Een positief effect van de crisis is de toenemende druk tot innovatie. Een goede indicator voor innovatie in de spoorsector is de ontwikkeling van de intermodale diensten. In 2010 groeide dit aanbod op het noord-zuid vervoer richting Zwitserland, Italië, maar ook naar Hongarije. Sinds 2011 zijn ook het aantal spoordiensten richting Centraal en Oost-Europa langzaamaan toegenomen. Daarnaast wordt de frequentie van de diensten door verschillende marktpartijen opgevoerd en dienen er zich nieuwe marktpartijen in de sector aan. Dit alles duidt op een positieve stemming.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NEA Transportonderzoek en -opleiding B.V.