A200: verlaging snelheid tussen Haarlem en Halfweg

Rijkswaterstaat verlaagt met ingang van dinsdag 28 juni de snelheid op de A200 tussen Haarlem en Halfweg van 120 kilometer naar 100 kilometer per uur. De snelheidsverlaging heeft een positief effect op de verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming.

De snelheidsverlaging werkt positief voor de verkeerssituatie op de A200 en de leefbaarheid in Halfweg. Doordat het verkeer vanuit Haarlem richting de A9 opstroopt op de A200, is het snelheidsverschil tussen het langzaam rijdend uitvoegende verkeer richting A9 en het doorgaande verkeer richting Halfweg te groot. Vanwege deze verkeersonveilige situatie wordt de maatregel versneld ingevoerd.

De snelheidsverlaging komt voort uit een bestuurlijke afspraak uit 2010 tussen het toenmalige ministerie van VenW en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ter verbetering van de leefbaarheid in Halfweg. Een andere maatregel die voor het komende jaar op het programma staat is het aanbrengen van een snelheidsdeken – een soort groene golf – waarmee het verkeer gelijkmatiger door Halfweg rijdt. Rijkswaterstaat heeft voor het gehele pakket aan maatregelen 5 miljoen euro gereserveerd.

De weggebruiker wordt via tekstkarren geïnformeerd over de veranderende verkeersituatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat