Minder regels levert transportsector 50 miljoen euro per jaar op

De vermindering voor de regeldruk in de transportsector werpt zijn vruchten af. Dit levert ondernemers in de transportsector jaarlijks €50 miljoen op. Dat blijkt uit een evaluatie van de reductie van administratieve lasten in het wegtransport.

Sinds 2009 wordt er gewerkt aan de regeldruk top-40 in de transportsector. Aanleiding voor de aanpak van deze top- 40 was een inventarisatie van de Commissie Fundamentele Verkenning Transportbelemmeringen. Geïnventariseerd werd de regeldruk vanuit gemeenten, departementen en EU.

Bijna alle knelpunten die binnen de invloed van het Rijk liggen zijn opgelost. Dit resultaat is onder meer bereikt door bijvoorbeeld de vereenvoudiging in de Verpakkingenbelasting, verminderde enquêtedruk bij de CBS vervoersenquête en het gelijktrekken van de behandeling van woon-werkverkeer voor de omzetbelasting met de loonbelasting.

De knelpunten die nog niet zijn opgelost vragen om Europese afstemming en draagvlak. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): “Ondanks de forse reductie die we nu al hebben bereikt voor de transportsector, zal ik me blijven inspannen om de regeldruk voor deze sector verder terug te dringen. Zo richt ik me bijvoorbeeld op vermindering van de regeldruk rondom de tachograaf en de EU-regelgeving rondom transport van afval”.

Naast de regeldruk in de transportsector wil het kabinet de algemene lasten van regeldruk voor alle bedrijven met 5% per jaar verminderen. Voor burgers mogen de regeldruklasten tot en met 2012 niet toenemen; vanaf 2013 moeten ze jaarlijks met 5% omlaag

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)