Atsma: Lucht geklaard dankzij schone bestelauto’s

Mede dankzij een stimuleringsregeling voor ondernemers is de verkoop van bestelauto’s met een roetfilter in vijf jaar tijd gestegen van vrijwel nul naar 84% van alle aankopen. Er is in 2011 voor 11,5 miljoen euro aan subsidies uitgegeven om ondernemers bij te staan op 1 januari 2012 te voldoen aan de Europese fijn stof norm. De regeling is succesvol geweest en wordt per 25 juni 2011 beëindigd.

“Dit resultaat laat zien dat samenwerken aan luchtkwaliteit werkt. Nu de meeste bestelauto’s schoner zijn, gaan we later dit jaar aan de slag met vrachtauto’s en bussen”, aldus staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu).

Kopers van nieuwe bestelauto’s met een affabriek roetfilter ontvingen in 2011 een tegemoetkoming van driehonderd euro. De subsidieregeling is bovenverwachting effectief geweest. Redenen hiervoor zijn dat de conjunctuur, en daarmee de verkoop van bestelauto’s, is aangetrokken. Hierdoor konden meer aanvragen gehonoreerd worden. Het succes van deze subsidie is zo groot, dat het budget van 11,5 miljoen inmiddels is uitgeput. Daarom wordt de regeling gesloten per 25 juni 2011 in plaats van 1 oktober 2011.

Bestelauto’s waren verantwoordelijk voor een aanmerkelijk deel van de uitstoot van fijn stof. Daarom is er sinds 2006 een regeling om roetfilters op bestelauto’s te stimuleren. In totaal is hier in de afgelopen vijf jaar door het Rijk 40 miljoen euro voor uitgetrokken. Bij de start van de regeling had vrijwel niet één bestelauto een roetfilter. Nu rijden er 107.000 bestelauto’s met affabriek roetfilter rond. 84% van de verkopen van nieuwe bestelauto’s is uitgerust met een roetfilter. Volgens het Planbureau van de Leefomgeving is 20-25% van de verbetering van de luchtkwaliteit te verklaren uit deze stimulering van roetfilters.

Investeren in schone voertuigen blijft de inzet om de luchtkwaliteit te verbeteren. Aan het eind van dit jaar start staatssecretaris Atsma met een stimuleringsregeling voor Euro VI vrachtauto’s en bussen. Met name de uitstoot van NO2 wordt daarmee aangepakt. De inhoud van deze regeling wordt op dit moment nog uitgewerkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)