Rover klaagt over NS bij Inspectie V&W

Door reizigers met een buitenlandse bankrekening minder service te verlenen dat reizigers met een Nederlandse rekening, handelt NS in strijdt met Europese regelgeving. Deze klacht legt Rover neer bij de Inspectie Verkeer & Waterstaat. Ook vraagt Rover de Inspectie er op toe te zien dat NS reizigers beter informeert over hun rechten en plichten.

NS legt reizigers uit het buitenland beperkingen op. Zo is het niet mogelijk een voordeelurenkaart aan te schaffen zonder Nederlandse bankrekening, waardoor reizigers uit andere landen niet kunnen beschikken over het kortingstarief. Ook is de ‘geld terug bij vertraging’-regeling enkel toegankelijk voor reizigers met een Nederlands bankrekeningnummer.

Rover heeft de kwestie al diverse malen bij NS aangekaart maar nog geen bevredigend antwoord gehad. Volgens EU-verordening 1371/2007 verdienen reizigers uit verschillende landen dezelfde behandeling. Rover vindt daarom dat NS zich schuldig maakt aan discriminatie.

Volgens dezelfde verordening moeten reizigers bij de verkoop van vervoerbewijzen op de hoogte worden gebracht van hun rechten en plichten. Verder moeten reizigers in het station en in de trein worden geïnformeerd over de contactgegevens van de toezichthouder. Volgens Rover voldoet NS ook niet aan deze voorschriften. Naast het feit dat er geen contactgegevens te vinden zijn op het station en in de trein, kan de reiziger op een station zonder geopende loketten geen informatie krijgen over zijn rechten.

Rover vraagt de Inspectie maatregelen te nemen zodat NS de Europese voorschriften alsnog gaat naleven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ROVER