Realisatie A10-Oost/A1 start in december, gunning aan Combinatie Cadicom

De uitvoering van het eerste deeltraject A10-Oost/A1 van het project weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) start in december. De werkzaamheden staan gepland tot 1 december 2013. Vandaag is de A10-Oost/A1 als een Design & Construct (D&C) contract gegund aan Combinatie Cadicom – Dura Vermeer Divisie Infra, Besix SA België en Cofely Energy & Infra – met een aanneemsom van circa € 100 miljoen, inclusief BTW.

Eindsituatie A10-Oost/A1

De A10-Oost tussen de knooppunten Amstel en Watergraafsmeer en de A1 tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Diemen worden uitgebreid van 2×3 naar 2×4 rijstroken. Er komt een parallelbaan tussen het knooppunt Watergraafsmeer en aansluiting S113 (Middenweg). Tevens worden brede vluchtstroken aangelegd, zodat bussen eventuele files voorbij kunnen rijden. Om de geluidhinder voor de omgeving te beperken, wordt 11 km nieuwe geluidschermen aangelegd, variërend van 4 tot 10 meter hoog.

Beperking verkeershinder

Om de hinder voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, blijft het aantal rijstroken tijdens de uitvoering gelijk. Gedurende de werkzaamheden zullen de rijstroken versmald zijn en geldt een snelheidsbeperking van 90 km per uur. Rijkswaterstaat organiseert in het najaar informatiebijeenkomsten over de verwachte hinder en de te nemen maatregelen.

Deeltrajecten/-contracten SAA

Het project Schiphol-Amsterdam-Almere bestaat uit vijf deeltrajecten die als vijf deelcontracten in serie op de markt komen. Nu de gunning voor de A10-Oost/A1 rond is, start het proces van aanbesteding voor het traject A1/A6 als Design, Built, Finance en Maintain (DBFM) contract. Het deeltraject A1/A6 loopt van knooppunt Diemen tot Almere Haven Dreef. De overige drie delen, die ook als DBFM-contract zullen worden aanbesteed, zijn de A9 knooppunt Diemen tot en met knooppunt Holendrecht-Noord, de A9 knooppunt Holendrecht-Zuid tot knooppunt Badhoevedorp en als laatste de A6 van Hoge Ring tot Almere Buiten-Oost.

Rijkswaterstaat breidt het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere tussen 2011 en 2020 uit om te zorgen dat deze economische belangrijke regio bereikbaar blijft. Verbreding van de bestaande wegen, nieuwe bruggen, tunnels en viaducten zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer en kortere en betrouwbare reistijden. Rijkswaterstaat past de nieuwe infrastructuur zorgvuldig in het landschap in, met bijvoorbeeld de aanleg van geluidschermen, twee landtunnels en een aquaduct. Een goed bereikbare Noordelijke Randstad, een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een verbeterde leefbaarheid door inpassingsmaatregelen zijn het resultaat in 2020.

Meer informatie: www.schiphol-amsterdam-almere.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Project ‘A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere’ op Infrasite.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland

Realisatie A10-Oost/A1 start in december, gunning aan Combinatie Cadicom | Infrasite

Realisatie A10-Oost/A1 start in december, gunning aan Combinatie Cadicom

De uitvoering van het eerste deeltraject A10-Oost/A1 van het project weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) start in december. De werkzaamheden staan gepland tot 1 december 2013. Vandaag is de A10-Oost/A1 als een Design & Construct (D&C) contract gegund aan Combinatie Cadicom – Dura Vermeer Divisie Infra, Besix SA België en Cofely Energy & Infra – met een aanneemsom van circa € 100 miljoen, inclusief BTW.

Eindsituatie A10-Oost/A1

De A10-Oost tussen de knooppunten Amstel en Watergraafsmeer en de A1 tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Diemen worden uitgebreid van 2×3 naar 2×4 rijstroken. Er komt een parallelbaan tussen het knooppunt Watergraafsmeer en aansluiting S113 (Middenweg). Tevens worden brede vluchtstroken aangelegd, zodat bussen eventuele files voorbij kunnen rijden. Om de geluidhinder voor de omgeving te beperken, wordt 11 km nieuwe geluidschermen aangelegd, variërend van 4 tot 10 meter hoog.

Beperking verkeershinder

Om de hinder voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, blijft het aantal rijstroken tijdens de uitvoering gelijk. Gedurende de werkzaamheden zullen de rijstroken versmald zijn en geldt een snelheidsbeperking van 90 km per uur. Rijkswaterstaat organiseert in het najaar informatiebijeenkomsten over de verwachte hinder en de te nemen maatregelen.

Deeltrajecten/-contracten SAA

Het project Schiphol-Amsterdam-Almere bestaat uit vijf deeltrajecten die als vijf deelcontracten in serie op de markt komen. Nu de gunning voor de A10-Oost/A1 rond is, start het proces van aanbesteding voor het traject A1/A6 als Design, Built, Finance en Maintain (DBFM) contract. Het deeltraject A1/A6 loopt van knooppunt Diemen tot Almere Haven Dreef. De overige drie delen, die ook als DBFM-contract zullen worden aanbesteed, zijn de A9 knooppunt Diemen tot en met knooppunt Holendrecht-Noord, de A9 knooppunt Holendrecht-Zuid tot knooppunt Badhoevedorp en als laatste de A6 van Hoge Ring tot Almere Buiten-Oost.

Rijkswaterstaat breidt het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere tussen 2011 en 2020 uit om te zorgen dat deze economische belangrijke regio bereikbaar blijft. Verbreding van de bestaande wegen, nieuwe bruggen, tunnels en viaducten zorgen voor een vlottere doorstroming van het verkeer en kortere en betrouwbare reistijden. Rijkswaterstaat past de nieuwe infrastructuur zorgvuldig in het landschap in, met bijvoorbeeld de aanleg van geluidschermen, twee landtunnels en een aquaduct. Een goed bereikbare Noordelijke Randstad, een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een verbeterde leefbaarheid door inpassingsmaatregelen zijn het resultaat in 2020.

Meer informatie: www.schiphol-amsterdam-almere.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Project ‘A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere’ op Infrasite.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland