Nieuwe Borg en VolkerWessels: gezamenlijk GrondInvesteringsFonds opgericht

Nieuwe Borg en VolkerWessels hebben gezamenlijk het GrondInvesteringsFonds opgericht. Het GrondInvesteringsFonds focust zich op het ontzorgen van complexe vastgoedontwikkelprojecten voor woningcorporaties en zorginstellingen door de overname van risicovolle ontwikkelgronden in combinatie met de turnkey ontwikkeling van betaalbare (huur)woningen op deze gronden.

Het speelveld voor de corporatiesector is de laatste jaren ingrijpend gewijzigd, hetgeen vraagt om een strategische heroverweging van vastgoedontwikkeling. Het GrondInvesteringsFonds faciliteert corporaties en zorginstellingen hierbij en neemt niet alleen de ontwikkelrisico’s over, maar neemt ook direct de grondpositie van de betreffende woningcorporatie of zorginstelling over en brengt deze onder in het fonds. Hierdoor wordt op korte termijn vermogen vrijgemaakt, wat de woningcorporatie of zorginstelling opnieuw kan inzetten voor haar sociale taak.

Het benodigde fondsvermogen voor aankoop van deze grondposities wordt beschikbaar gesteld door de initiatiefnemers en in nauwe samenwerking met FGH Bank N.V., de vastgoedfinancier binnen de Rabobank Groep, verder aangevuld met bancaire financiering. In eerste aanleg krijgt het GrondInvesteringsFonds een grootte van circa €100 miljoen ten behoeve van de aankoop en ontwikkeling van grondposities van woningcorporaties en zorginstellingen. Afhankelijk van de vraag zal dit vermogen op termijn zich mogelijk verder uitbreiden tot circa €250 miljoen.

Door de bundeling van specialistische kennis van haar initiatiefnemers op het gebied van turnkey ontwikkeling en bouw van (huur)woningen in het betaalbare segment, is het GrondInvesteringsFonds in staat om woningcorporaties en zorginstellingen naast het vrijmaken van gealloceerd vermogen uit ontwikkelgronden meerdere directe voordelen te bieden zoals een lagere onrendabele top, de eliminatie van ontwikkelrisico’s en een herallocatie van organisatiemiddelen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VolkerWessels