ARCADIS wint water projecten in de Verenigde Staten

ARCADIS (NYSE EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft vandaag bekendgemaakt dat zij door de waterautoriteiten van het District of Columbia (DC Water) is geselecteerd voor twee projecten met een totale waarde van $60 miljoen. De onderneming versterkt hiermee haar positie in de watermarkt rondom de Amerikaanse hoofdstad. ARCADIS zal assistentie verlenen bij de realisatie van een investeringsprogramma met een totale waarde van $1.6 miljard ter verbetering van de rioleringssystemen van DC Water. In aanvulling daarop zal ARCADIS onder een contract met een termijn van vier jaar, het programmamanagement verzorgen van een investeringsprogramma van $400 miljoen dollar voor biosolids (afvalslib) bij de Blue Plains afvalwaterzuiveringsinstallatie.

De komende vijf jaar zal in het District of Columbia veel geïnvesteerd worden in het rioleringssysteem om de werking ervan te verbeteren en storingen te helpen voorkomen. Het totale systeem omvat bijna 2900 kilometer aan riolering en acht grote pompstations die het afvalwater naar de Blue Plains zuiveringsinstallatie pompen. Bij Blue Plains zelf zal ARCADIS onder een tweede contract haar programmamanagement expertise inzetten bij de bouw van een geavanceerd afvalwaterbehandelingsysteem met een omvangrijke capaciteit, op een locatie van beperkte omvang. Voor DC Water is duurzaamheid van groot belang. Daarom wordt het afvalslib zo zuiver mogelijk gehouden, worden de operationele kosten omlaag gebracht, wordt energie teruggewonnen uit de processen en kan daarmee de CO2-uitstoot van de installatie sterk worden verminderd als deze in gebruik wordt genomen.

“Deze projecten worden vanuit milieuoverwegingen gedaan en passen daarmee in de markttrend naar het vernieuwen en verbeteren van bestaande installaties om de laatste stand op het gebied van milieu, technologie en efficiency in te voeren. Met Malcolm Pirnie als onderdeel van de Water divisie van ARCADIS hebben we een heel sterke concurrentiepositie omdat deze projecten precies in lijn zijn met onze kernactiviteiten,” aldus Bill Dee, Directeur Water voor ARCADIS. “Dit investeringsprogramma helpt bij het beschermen van rivieren zoals de Rock Creek, Anacostia en Potomac terwijl tegelijkertijd de infrastructuur in het District wordt versterkt. Ook helpt het afvalslib programma bij het verlagen van de CO2-uitstoot van de Blue Plains installatie”.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V. (Internationaal hoofdkantoor)

ARCADIS wint water projecten in de Verenigde Staten | Infrasite

ARCADIS wint water projecten in de Verenigde Staten

ARCADIS (NYSE EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft vandaag bekendgemaakt dat zij door de waterautoriteiten van het District of Columbia (DC Water) is geselecteerd voor twee projecten met een totale waarde van $60 miljoen. De onderneming versterkt hiermee haar positie in de watermarkt rondom de Amerikaanse hoofdstad. ARCADIS zal assistentie verlenen bij de realisatie van een investeringsprogramma met een totale waarde van $1.6 miljard ter verbetering van de rioleringssystemen van DC Water. In aanvulling daarop zal ARCADIS onder een contract met een termijn van vier jaar, het programmamanagement verzorgen van een investeringsprogramma van $400 miljoen dollar voor biosolids (afvalslib) bij de Blue Plains afvalwaterzuiveringsinstallatie.

De komende vijf jaar zal in het District of Columbia veel geïnvesteerd worden in het rioleringssysteem om de werking ervan te verbeteren en storingen te helpen voorkomen. Het totale systeem omvat bijna 2900 kilometer aan riolering en acht grote pompstations die het afvalwater naar de Blue Plains zuiveringsinstallatie pompen. Bij Blue Plains zelf zal ARCADIS onder een tweede contract haar programmamanagement expertise inzetten bij de bouw van een geavanceerd afvalwaterbehandelingsysteem met een omvangrijke capaciteit, op een locatie van beperkte omvang. Voor DC Water is duurzaamheid van groot belang. Daarom wordt het afvalslib zo zuiver mogelijk gehouden, worden de operationele kosten omlaag gebracht, wordt energie teruggewonnen uit de processen en kan daarmee de CO2-uitstoot van de installatie sterk worden verminderd als deze in gebruik wordt genomen.

“Deze projecten worden vanuit milieuoverwegingen gedaan en passen daarmee in de markttrend naar het vernieuwen en verbeteren van bestaande installaties om de laatste stand op het gebied van milieu, technologie en efficiency in te voeren. Met Malcolm Pirnie als onderdeel van de Water divisie van ARCADIS hebben we een heel sterke concurrentiepositie omdat deze projecten precies in lijn zijn met onze kernactiviteiten,” aldus Bill Dee, Directeur Water voor ARCADIS. “Dit investeringsprogramma helpt bij het beschermen van rivieren zoals de Rock Creek, Anacostia en Potomac terwijl tegelijkertijd de infrastructuur in het District wordt versterkt. Ook helpt het afvalslib programma bij het verlagen van de CO2-uitstoot van de Blue Plains installatie”.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V. (Internationaal hoofdkantoor)