Nederlander wil meer en beter ov

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders (89%) wil meer en beter openbaar vervoer. Dat blijkt uit een NIPO-peiling in opdracht van Milieudefensie.

Deze week vinden in de drie grote steden 24-uursstakingen plaats tegen de aangekondigde bezuinigingen op het openbaar vervoer. In Amsterdam wordt vandaag gestaakt, Den Haag volgt morgen. Rotterdam sluit de reeks stakingen op 9 juni af.

Het kabinet-Rutte bezuinigt de komende jaren fors op het openbaar vervoer. Dat betekent dat zowel de dienstverlening als de frequentie bij het spoor- en busvervoer de komende jaren beduidend lager is dan nu. Beleid dat tegen de wens in gaat van 9 op de 10 Nederlanders.

‘Een slechte zaak’, aldus Willem Verhaak van Milieudefensie: ‘Door de bezuinigingen van het kabinet op het OV zal de bereikbaarheid én leefbaarheid van de Randstad verder achteruit gaan.’ Milieudefensie pleit juist voor investeringen in openbaar vervoer, gecombineerd met de invoering van een spitsheffing.

Uit de enquête blijkt dat 89% van de ondervraagden investeringen in het ov als ‘belangrijk tot zeer belangrijk’ acht. ‘Een overdonderend groot percentage waar de politiek oor naar moet hebben’, aldus campagneleider Verhaak.

Duurzaam verkeersplan

Milieudefensie heeft voor de regio Rotterdam-Den Haag een duurzaam verkeersplan “Bouwen aan een groene Metropool” opgesteld. Uit een doorrekening van onderzoekbureau’s CE Delft en Goudappel Coffeng blijkt dat met het maatregelenpakket van Milieudefensie de filedruk met 40 procent daalt ten opzichte van de kabinetsplannen. Tegelijkertijd blijven met het plan “Bouwen aan een groene metropool” waardevolle recreatiegebieden zoals Midden-Delfland en het Bergse Bos behouden en verbetert de luchtkwaliteit.

Door onder andere forse investeringen in het openbaar vervoer, het toepassen van een slimme spitsheffing en het stimuleren van het Nieuwe Werken wordt de bereikbaarheid in de regio Rotterdam – Den Haag aanzienlijk verbeterd.

Het Nieuwe Werken

Een belangrijk onderdeel van het verkeersplan is het stimuleren van het Nieuwe Werken, een combinatie van flexibele werktijden en thuiswerken. Uit hetzelfde NIPO-onderzoek blijkt dat 61% van de Nederlanders graag werkt met flexibele werktijden en dat 48% een of meerdere dagen thuiswerken als een reele optie beschouwt.

Behoud van groen

Ten slotte geeft hetzelfde NIPO-onderzoek aan dat een overgroot deel van de Nederlanders (89%) aangeeft dat de overheid meer moet investeren in het behoud of verbetering van natuur, stilte en gezonde lucht.

Campagne ‘Bouw mee aan een groene metropool’

Milieudefensie gaat de komende maanden draagvlak verwerven voor haar plan ‘Bouwen aan een groene metropool’ en dient het na de zomer in als burgerintiatief bij de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieudefensie