Verkeer rijdt sneller door dankzij Haags verkeerscirculatieplan

Minder doorgaand verkeer door de binnenstad. Een goed bereikbare binnenstad. Betere luchtkwaliteit op de Veerkades. Een aantrekkelijke binnenstad voor voetgangers en fietsers. Dat zijn de resultaten van het Haags verkeerscirculatieplan, die staan in de Effectmeting verkeers­circulatieplan 2011. Wethouder Peter Smit (Verkeer) is tevreden met het resultaat: “We hebben met het verkeerscirculatieplan bereikt wat we voor ogen hadden. En meer dan dat: de binnenstad is goed bereikbaar gebleven voor het autoverkeer en tegelijkertijd rijdt het verkeer op de centrumring beter door dan voorheen.” Smit is bovendien trots dat Den Haag nu het grootste aaneengesloten voetgangersgebied in Nederland kent. “De kwaliteit van de binnenstad is er door de uitbreiding van het autoluwe deel enorm op vooruit gegaan. Voetgangers en fietsers hebben volop ruimte en de waardering daarvoor zien we terug in de Effectmeting.”

In de Effectmeting komt verder naar voren dat – ook na invoering van het verkeerscirculatieplan – de economie van de Haagse binnenstad het ondanks de recessie goed doet in vergelijking met andere grote steden in het land. Smit: “Den Haag is aantrekkelijk voor ondernemers en investeerders. Huurprijzen op de A-locaties stijgen hier het sterkst en we hebben er vijf procent horeca bij gekregen in de binnenstad. Opmerkelijk is dat de Pathé-bioscoop Spuimarkt, midden in het autoluwe gebied, met meer dan een miljoen bezoekers de snelst groeiende bioscoop van Nederland is.”

Minder doorgaand verkeer

Zoals verwacht heeft doorgaand verkeer zich sinds de invoering van het verkeerscirculatieplan van de binnenstad verplaatst naar andere routes, waaronder de Centrumring. Vooral op de Vaillantlaan werd meer verkeer geteld. Maar ondanks het extra verkeer zijn er geen verkeersknelpunten ontstaan en is de rijtijd op nagenoeg alle gemeten trajecten korter geworden. De goede doorstroming is te danken aan de aanpassingen aan de wegen op de Centrumring en slimme verkeerslichtregelingen op de trajecten Vaillantlaan-Calandstraat en Waldeck Pyrmontkade-Noordwest Buitensingel.

Een deel van het doorgaande autoverkeer kiest niet voor de Centrumring. Zo is er meer verkeer op de Dr. Kuyperstraat-Mauritskade en op de routes via de Boekhorststraat-Koningstraat, de Parallelweg en de Hoefkade. Op sommige plekken zijn sluiproutes ontstaan, zoals in de Pieterstraat. Smit: “We gaan onderzoeken hoe we de verkeerssituatie op de Mauritskade en bij de Koningstraat kunnen verbeteren. Dit is niet eenvoudig, omdat maatregelen die doorgaand verkeer belemmeren op deze locaties ook effect hebben op de bereikbaarheid van omringende wijken. Verder gaan we in overleg met de bewoners kijken of de Pieterstraat voor doorgaand verkeer kan worden afgesloten om zo het sluipverkeer te weren.”

Binnenstad goed bereikbaar

Een vergelijking van reistijden op basis van TomTom-gegevens over 15 routes richting de binnenstad laat zien dat het verkeer in 2010 sneller doorrijdt dan in de periode voor het verkeerscirculatieplan. Ook de dienstregeling van relevante buslijnen laat dit zien. In de ochtendspits zijn de rittijden nu korter. Bezoekers weten de parkeergarages in de binnenstad goed te vinden. In vergelijking met andere steden in Nederland scoort Den Haag goed qua omzet in de parkeergarages.

Deze goede resultaten zijn terug te zien in de hoge waardering van de bereikbaarheid van de binnenstad voor auto’s door bezoekers van Den Haag. Ook de ondernemers in de binnenstad zijn positiever over de bereikbaarheid en zien geen verslechtering optreden na invoering van het verkeerscirculatieplan. Inwoners van Den Haag geven de bereikbaarheid van de binnenstad voor autoverkeer echter een onvoldoende.

Verbetering luchtkwaliteit Veerkades

Een jaar lang is de luchtkwaliteit op 23 locaties op en rond de centrumring gemeten. Uit de meting van NO2-concentratie op de Stille Veerkade blijkt dat de luchtkwaliteit daar aanzienlijk is verbeterd. De metingen op de andere 22 andere locaties laten in vergelijking met 2008 beperkte verschillen zien; soms lager, soms gelijk, soms hoger.

Aantrekkelijke binnenstad

Bewoners en ondernemers vinden de Haagse binnenstad aantrekkelijker nu er een groter voetgangersgebied is. Ook is men zeer positief over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de fiets. Het aantal fietsers richting binnenstad stijgt de laatste jaren ook gestaag.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Den Haag