Groningen en Friesland verder met verbeteren vaarweg Lemmer-Delfzijl

De komende jaren wordt een aantal bruggen over het Prinses Margrietkanaal en Van Starkenborghkanaal vervangen. Voor Fryslân gaat het om de bruggen bij Burgum, Skûlenboarch en Kootstertille. In Groningen om de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug. De provincie Groningen start met de vervanging van de spoorbrug bij Zuidhorn en de verruiming van de bocht in het Van Starkenborghkanaal. In totaal stelt de minister van Infrastructuur en Milieu 1,45 miljoen euro beschikbaar voor de planstudies en 36 miljoen voor de vervanging van de spoorbrug bij Zuidhorn en de bochtverruiming.

De provincies Fryslân en Groningen en Rijkswaterstaat werken samen aan de verbetering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Door verruiming van de vaarweg en vervanging van een groot aantal bruggen wordt de vaarweg vlot en veilig voor grotere schepen. Dit stimuleert het transport over water én de Noordelijke economie.

Fryslân

Bij Burgum, Skûlenboarch en Kootstertille worden de bestaande bruggen vervangen door ruimere exemplaren. Bij Burgum en Kootstertille komen hoge bruggen met een bewegend deel er in. Bij Skulenboarch is dat een lage beweegbare brug. Binnenkort starten de planstudies die uitwijzen hoe de nieuwe bruggen er precies uit komen te zien. Voor de brug Burgum is deze studie al uitgevoerd. Deze brug was eerder aan vervanging toe en daarom heeft de provincie Fryslân deze eerder aangepakt.

Groningen

Provincie Groningen vervangt de Paddepoelsterbrug door een grotere en langere beweegbare brug. Voor de Gerrit Krolbruggen (autobrug en fietsbruggen) wordt op korte termijn onderzocht wat daar moet gebeuren. Dit in nauwe samenwerking met de gemeente Groningen. Hierbij is er bijzondere aandacht voor de fietsers rondom de brug. De spoorbrug bij Zuidhorn wordt vervangen door een hogere en langere vaste spoorbrug. De bochten worden verruimd, waardoor er meer zicht ontstaat voor de schippers op de brug en de andere gebruikers van de vaarweg.

Groen licht

De gedeputeerden van Fryslân en Groningen zijn blij met het groene licht van de minister. Mark Boumans: “Mooi dat de minister het geld voor de aanpak van de spoorbrug bij Zuidhorn nu beschikbaar stelt. We spreken al lang over de vervanging van die brug; nu kunnen we ook echt aan de slag!” Friese gedeputeerde Sjoerd Galema: “Hier zaten we op te wachten. Fryslân wil vaart maken met het vervangen van de bruggen. Zo voorkomen we verkeersonveilige situaties en geven we de binnenvaart ruim baan”.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)