Forse besparing brandstofgebruik binnenvaart

In vier jaar tijd is een besparing van bijna 7 procent bereikt op het brandstofgebruik in de binnenvaart. De doelstelling van het programma VoortVarend Besparen van 5 procent is hiermee ruimschoots gehaald en zelfs overschreden. Reders en schippers hebben door zuiniger te varen 27 miljoen euro per jaar aan brandstofkosten bespaard en een bijdrage geleverd aan de vermindering van CO-2 uitstoot. Dit blijkt uit het monitoringsrapport van het programma dat vandaag is verschenen.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): “Zuinig varen is goedkoper varen! Goed nieuws voor de concurrentiepositie en het milieu. Het is van belang dat elke vorm van transport in de bron verduurzaamt. Ik ben blij dat de binnenvaart zijn aandeel levert.”

VoortVarend Besparen is een programma voor én door de binnenvaart. Het is in 2007 opgestart door het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat dat 3 miljoen euro beschikbaar stelde voor het vier jaar durende programma. Het doel was een bijdrage te leveren aan de CO2 reductie in Nederland. Dit wordt onder meer bereikt door de inzet van computerprogramma’s die het optimale vaartempo en de vaarroute aangeven. Ook allerlei praktische tips over vaarplanningen en motorgebruik, dragen bij aan de doelstelling. Het Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) zet samen met het Platform VoortVarend Besparen, het programma voort.

Meer informatie over het programma VoortVarend Besparen: www.voortvarendbesparen.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)