Strategische samenwerking Agmi Group en ABN AMRO Participaties

Op 19 mei 2011 heeft ABN AMRO Participaties de meerderheid van de aandelen verworven in bewegwijzeringbedrijf Agmi Group in Tegelen. De afgelopen jaren is dit bedrijf sterk gegroeid en heeft een vooraanstaande positie weten te bereiken in de Nederlandse markt van verkeersborden en bewegwijzering. In 2010 bedroeg de omzet van Agmi Group 19 miljoen euro.

Met de introductie van een aantal innovatieve nieuwe producten op het gebied van LED-verlichting, aluminium portalen en tunnels is de onderneming goed gepositioneerd om deze groei verder door te zetten. Investeringen in de ontwikkeling van nieuwe producten voor bestaande maar ook nieuwe markten zal ook onder ABN AMRO Participaties een belangrijk aandachtspunt blijven. Daarnaast heeft de Agmi Group ambitie te groeien in omringende landen, en met name in buurland Duitsland, middels strategische allianties en acquisities.

ABN AMRO Participaties heeft met haar investering blijk gegeven van haar vertrouwen in het realiseren van deze groeistrategie en ondersteunt de groeiambities van de Agmi Group met haar financiële kennis, slagkracht en internationale contacten.

De huidige vijfkoppige directie van de Agmi Group bestaande uit Guy Zwart, Mario Driessen, John Mestrom, Stefan van Dam en Patrick Vercauteren bezitten de overige aandelen en blijven actief in het bedrijf.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Agmi Group