Start nieuwe busconcessie provincie Fryslân

De provincie Fryslân is gestart met het aanbestedingstraject voor een nieuwe busconcessie. Hiermee wordt bepaald welke vervoerder het busvervoer mag verzorgen in de regio’s Noord- en Zuidwest-Fryslân, de stad Leeuwarden, Schiermonnikoog en de lijn Groningen-Heerenveen-Lelystad. De concessie gaat in op 9 december 2012 en geldt voor een periode van tien jaar.

De eerste stap in het aanbestedingstraject is het opstellen van een nota van uitgangspunten. Hierin staan de belangrijkste beleidsmatige uitgangspunten voor het openbaar vervoer in Fryslân. In de nota zijn een aantal nieuwe dingen opgenomen. Zo zijn in deze concessie vier voormalige concessies samengevoegd. De looptijd van de concessie is tien jaar, terwijl dit eerder vaak acht jaar was. Ook zijn zowel stad- als streekvervoer onderdeel van de concessie. De nota van uitgangspunten is te downloaden via www.fryslan.nl/ov.

Aanbesteden ov

Aan de hand van de nota van uitgangspunten stelt de provincie het programma van eisen op. Hierin staan de eisen waaraan het ov in de aan te besteden concessie moet voldoen. Zodra dat programma na een inspraakperiode definitief is, komt het bestek op de markt. Elk vervoersbedrijf dat het openbaar vervoer in deze regio’s wil verzorgen, stuurt op basis van dat bestek een offerte naar de provincie. De provincie beoordeelt vervolgens welke vervoerder het openbaar vervoer het beste kan verzorgen en verleent de concessie. Dat gebeurt naar verwachting in maart 2012.

Concessie

De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Fryslân. Ze is ook opdrachtgever. Ze maakt afspraken met vervoersbedrijven die het bus- en treinvervoer voor een bepaalde tijd in Fryslân mogen verzorgen. Deze afspraken worden vastgelegd in een contract, genaamd een concessie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)