ARCADIS briedt uit in Brazilië

ARCADIS (NYSE EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, breidt haar positie in Brazilië uit door de overname van de resterende aandelen in ARCADIS Logos waarin de onderneming al 50% plus 1 aandeel heeft. Er is een overeenkomst getekend om de resterende aandelen over te nemen die nu nog in handen zijn van Logos Holding, een partnership met 24 partners waarvan er 13 nog actief zijn in de onderneming. De overeenkomst betreft de activiteiten in projectmanagement, advies, ontwerp en milieu van ARCADIS Logos, die behoren tot de kernactiviteiten van ARCADIS. De energieprojecten van ARCADIS Logos, bestaande uit de Biogas installaties en de kleine waterkrachtcentrales, zijn geen onderdeel van de overeenkomst. Deze projecten worden verkocht en opbrengsten uit (de verkoop van) deze projecten worden verdeeld conform het huidige aandeelhouderschap.

ARCADIS betrad in 1999 de Braziliaanse markt door 50% plus 1 aandeel over te nemen in Logos Ltda, een marktleider in Brazilië op het gebied van projectmanagement, later omgedoopt in ARCADIS Logos. Het bedrijf heeft zich zeer succesvol ontwikkeld van circa 200 medewerkers in 1999 tot meer dan 2100 mensen nu, deels door kleinere overnames, waarmee ontwerpdiensten en milieudeskundigheid werden toegevoegd. De omzet van het deel van de onderneming waar ARCADIS straks 100% eigenaar van is, zal naar verwachting in 2011 meer dan € 150 miljoen bedragen met marges die aanzienlijk boven het ARCADIS gemiddelde liggen. De werkvoorraad is zeer sterk en biedt een goede basis voor voortgaande groei in de Braziliaanse markt die naar verwachting zal profiteren van grote investeringen in de modernisering van infrastructuur en de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016.

De koopprijs voor de resterende aandelen is gebaseerd op de gebruikelijke waarderingen die ARCADIS hanteert. In aanvulling op een betaling in contanten, wordt de transactie ten dele gefinancierd door de uitgifte van 1,16 miljoen aandelen ARCADIS NV aan de Logos Holding partners. Deze aandelen zullen een lock up periode van 6 maanden kennen met incentives voor de actieve partners om de aandelen vast te houden voor tenminste 18 maanden na closing. Omdat ARCADIS Logos al volledig geconsolideerd wordt door ARCADIS heeft de transactie geen effect op omzet of EBITA, maar wel een positief effect op de netto operationele winst. De transactie zal naar verwachting in juli 2011 worden afgerond en zal direct bijdragen aan de winst per aandeel (gebaseerd op netto operationele winst, exclusief amortisatie). Verdere financiële details zijn niet bekendgemaakt.

ARCADIS CEO Harrie Noy: “Ik ben zeer trots dat we onze positie in de snel groeiende Braziliaanse markt kunnen uitbouwen via een bedrijf dat we goed kennen en respecteren voor vanwege kwaliteit en toewijding aan klanten en groei. De Logos Holding partners maken een duidelijke keuze voor de toekomst van de onderneming door hun aandelen over te dragen aan ARCADIS in een periode die cruciaal is voor de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Met deze stap zijn we nog beter in staat te profiteren van het gunstige marktklimaat in Brazilië, dat mede gedreven wordt door de sterke economie en de Olympische Spelen van 2016.”

Manoel Antonio Amarante Avelino da Silva, CEO van ARCADIS Logos, voegt hieraan toe: “Met de partnership structuur konden we onvoldoende kapitaliseren op de huidige groeikansen in de Braziliaanse markt. Daarom hebben Logos Holding partners ARCADIS benaderd met het voorstel voor deze transactie. Onze langjarige relatie met ARCADIS, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, heeft zeer goed gewerkt in de afgelopen twaalf jaar voor alle betrokken partijen. In de nieuwe situatie kunnen we nog meer kansen bieden voor onze medewerkers en zijn we in staat onze onderneming sneller te laten groeien, gebruik makend van de financiële slagkracht van ARCADIS en door synergievoordelen.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V. (Internationaal hoofdkantoor)