Imtech: verdere groei mobiliteitsoplossingen in Oost-Europa

Imtech (technische dienstverlener in Europa) maakt bekend dat het in toenemende mate actief is op de mobiliteitsmarkt in Oost-Europa. Onlangs werden doorbraken gerealiseerd voor hightech verkeersoplossingen in Rusland, Litouwen en Roemenië en werd de bestaande trafficpositie in Polen en Kroatië versterkt. De orderportefeuille voor verkeersoplossingen in Oost-Europa bedraagt circa 25 miljoen euro. Op basis hiervan verwacht Imtech verdere groei voor implementatie van technische verkeersoplossingen in en tussen economische knooppunten in deze regio, waar mobiliteit en doorstroming van verkeer hoog op de politieke agenda staat.

René van der Bruggen, CEO Imtech: ‘Imtech Traffic & Infra bezit samen met Peek, een acquisitie uit 2007 die vanwege de sterke merknaam bewust een eigen identiteit heeft, een sterke positie op de Europese trafficmarkt. Imtech is actief in de UK, Nederland, België, Nordic, centraal Europa en werkt structureel aan een verdere groei van haar trafficpositie in Oost-Europa. De verkeersintensiteit in en rond steden in Oost-Europa is dusdanig dat hightech verkeersoplossingen belangrijke bijdragen leveren aan een betere doorstroming van het verkeer. De recente orders bewijzen dat we goede voortgang boeken om in het kader van onze groeistrategie 2015 onze positie op de Europese trafficmarkt verder te versterken.’

Doorbraak in Sint Petersburg, Rusland

In de stad Sint Petersburg (ruim 3 miljoen inwoners) levert Imtech een innovatieve oplossing voor verkeersmonitoring, inclusief bijbehorende software en detectoren. Het structureel inwinnen van trafficdata vormt de basis voor een adaptief verkeersregelsysteem (‘traffic light control system’) rond een netwerk van 28 kruispunten in het centrum van de stad. In een volgende fase kan dit worden uitgebreid met overige kruispunten op de belangrijkste aan- en afvoerwegen en overige wegen in het centrum van de stad. Hiervoor moet een masterplan worden ontwikkeld voor de komende jaren, waar ook Imtech met lokale partners bij betrokken wordt. Mede in dit kader is de bestaande samenwerking met Delcan, een internationale specialist in verkeersmanagement, uitgebreid.

In de baai van Sint Petersburg werkt Imtech tevens aan de technische infrastructuur van de nog niet operationele Seatunnel, de laatste schakel in het ‘sluiten’ van de ringweg om Sint Petersburg. Imtech is onder meer verantwoordelijk voor alle technische verkeersgerelateerde oplossingen, zoals hoogte-, lus- en radardetectie, signalering, automatische slagbomen, verkeerslichten, meteostations en prisma-signs (automatische borden). Daarnaast is Imtech verantwoordelijk voor een hightech bedienings-, besturings- en bewakingssysteem van de verkeersinstallatie in de tunnel.

Verdere groei in Polen

In Polen is Imtech al enige jaren actief en beschikt het over onderhoudscontracten in onder meer Warschau, Wroclaw (Breslau) en Krakow. Vanuit deze basis wordt actief meegedaan aan een toenemend aantal overheidsaanbestedingen. Deze aanbestedingen komen onder andere voort uit een speciaal plan van de Poolse overheid waarbinnen tien steden geselecteerd zijn voor overheidssteun op het gebied van mobiliteitsverbetering. Imtech is tevens betrokken bij FREILOT®, een EU-proefprogramma voor een nieuwe generatie stedelijke verkeerstechnologie. Het gaat om een ‘real time’ technologische ‘dialoog’ tussen voertuigen onderling met vaste verkeerssystemen zoals verkeersregelautomaten. Een geïntegreerde aanpak leidt tot verbetering van de luchtkwaliteit, lager brandstofverbruik en betere verkeersveiligheid. Emissie- en brandstofbesparingen tot circa 20% zijn mogelijk. Imtech realiseerde in Krakow het eerste EU-proefproject in Oost-Europa.

Verkeersmanagement in Kroatië

In Split in Kroatië is Imtech betrokken bij een verkeersmanagementsysteem waarbij via beeld- en microgolfdetectie de verkeersdoorstroming wordt verbeterd met minder schadelijke uitstoot als gevolg. In Zagreb beschikt Imtech over een technisch onderhoudscontract.

Marktbewerking in Baltische republieken

In Vilnius in Litouwen heeft Imtech onlangs een vestiging geopend met als doel de regionale verkeersmarkt in de drie Baltische republieken structureel te bewerken. Als eerste succes werd opdracht verworven voor een intelligent verkeersmanagementsysteem op basis van RFID-technologie (radio frequency identification, identificatie met radiogolven) in Jelgava (Letland). De eerste fase van de opdracht werd onlangs voltooid. De tweede fase is gepland voor de tweede helft van 2011.

Eerste opdracht in Roemenië

In Boekarest in Roemenië heeft Imtech onlangs samen met een lokale partner haar eerste order voor een hightech verkeerssysteem verworven.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Imtech N.V.