NMa-onderzoek: OCCR opereert binnen grenzen Spoorwegwet

scheiding tussen spoorbeheer en spoorverkeer niet in gevaar
spoorbeheerder en vervoerders werken samen in het OCCR om calamiteiten en verstoringen op het spoor snel en efficiënt op te lossen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft geen overtreding van de Spoorwegwet vastgesteld door ProRail met het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR). Daarom sluit de NMa haar onderzoek. Jaap de Keijzer, bestuurslid van de NMa, juicht het toe dat de spoorbeheerder en vervoerders samenwerken in het OCCR om calamiteiten en verstoringen op het spoor snel en efficiënt op te lossen. Daar zijn de reizigers en goederenverladers bij gebaat. “Tegelijkertijd moeten alle spoorvervoerders op dezelfde manier behandeld worden. Daar moest het onderzoek duidelijkheid over geven. De NMa heeft geen aanwijzingen gevonden dat er binnen het samenwerkingsverband OCCR ‘gediscrimineerd’ wordt, al blijft de NMa de ontwikkeling van het OCCR nauwlettend in de gaten houden” benadrukt De Keijzer.

Het NMa-onderzoek ging over de vraag in hoeverre de huidige opzet en inrichting van het OCCR de scheiding tussen beheer en verkeer in gevaar brengt. En daarmee ook de gelijke behandeling van spoorwegondernemingen verstoort. De scheiding tussen beheer en verkeer is immers één van de belangrijkste bouwstenen in het ordeningsmodel dat met de Spoorwegwet is ingevoerd in Nederland. De scheiding is uitermate belangrijk om de spoorvervoermarkt te laten werken.

In het OCCR werken de spoorbeheerder ProRail en de spoorwegondernemingen samen bij verstoringen en calamiteiten op het spoor. Directe aanleiding voor het OCCR was een grote computerstoring in april 2005 op de treindienstleiderspost in Utrecht; hierdoor was een hele dag geen treinverkeer mogelijk in Nederland. Door de samenwerking in het OCCR zou de indruk kunnen ontstaan dat de aangebrachte scheiding tussen spoorbeheer en spoorverkeer teruggedraaid wordt.

In juni 2010 gaf de NMa aan geen bezwaren te zien in het samenwerkingsverband, maar om te voorkomen dat het gelijke speelveld voor spoorwegondernemingen wordt verstoord, formuleerde de toezichthouder vier voorwaarden aan de samenwerking in het OCCR. Deze voorwaarden stonden centraal in het onderzoek naar het OCCR. Uit het onderzoek is gebleken dat ProRail op dit moment voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Nieuw zenuwcentrum spoorbranche in gebruik

NMa positief over samenwerking ProRail en spoorwegondernemingen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit)