A4 Dinteloord – Bergen op Zoom: start bouw viaduct Noordlangeweg

Binnenkort wordt gestart met de bouw van het viaduct dat de Noordlangeweg straks over de A4 leidt. Negen maanden geleden is de aannemer hier in opdracht van Rijkswaterstaat al begonnen met voorbereidende grond- en graafwerkzaamheden.

Verwijderen van grond

Negen maanden geleden is op de locatie waar het viaduct wordt gebouwd grond gestort. Deze grond zorgt ervoor dat het gebied waarop het viaduct gebouwd wordt stevig genoeg is voor de bouw. Medio mei begint de aannemer met het verwijderen van de overtollige grond. Daarna starten de heiwerkzaamheden voor de fundering van het viaduct. Deze werkzaamheden duren ongeveer twee weken. De werkzaamheden starten aan de noordkant van de huidige Noordlangeweg. Het verkeer ondervindt tijdens de werkzaamheden geen hinder.

Inrichten werkterrein

Om met de bouw van het viaduct te kunnen beginnen, wordt eerst het werkterrein vlakbij de locatie van het viaduct ingericht. Hier slaat de aannemer het werkmateriaal op. Op deze locatie start men met het verleggen van kabels en leidingen, om ruimte te maken voor de bouw van het viaduct. Het verkeer ondervindt hiervan geen hinder, maar de werkzaamheden zijn wel zichtbaar. Er wordt ook langs de Noordlangeweg gewerkt.

Alle werkzaamheden vinden overdag plaats, tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Houd rekening met eventuele geluidshinder, een toename van bouwverkeer en overlast van stof en zand. Rijkswaterstaat en de aannemer doen hun uiterste best om de overlast als gevolg van de werkzaamheden tot een minimum te beperken.

Informatiecentrum

Rijkswaterstaat heeft het Informatiecentrum A4 gerealiseerd om omwonenden zo goed mogelijk persoonlijk te informeren en hen te betrekken bij de aanleg van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom. Bezoekers kunnen ook met vragen over de werkzaamheden terecht in het informatiecentrum.

Het Informatiecentrum A4 is geopend op de volgende dagen:

* Iedere laatste zaterdag van de maand van 10.00 – 16.00 uur.

* Iedere woensdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur.

Voor actuele informatie over de openingstijden van het Informatiecentrum A4 kunt u terecht op de website www.rijkswaterstaat.nl/A4steenbergen

De nieuwe A4 in West-Brabant is een belangrijke corridor voor (vracht-) verkeer. Door de aanleg wordt één van de twee ontbrekende schakels in de verbinding tussen Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam gerealiseerd. De aanleg van de snelweg zorgt ook voor een ontlasting van het lokale wegennet, met als resultaat minder milieuproblemen en meer verkeersveiligheid. De A4 wordt een autosnelweg met 2×2 rijstroken waarop 120 kilometer per uur gereden mag worden. In totaal gaat het om 21 kilometer snelweg, waarvan de eerste 6 kilometer in 2007 al zijn aangelegd (tussen Bergen op Zoom en Halsteren).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Noord-Brabant