Rijksoverheid zet Social Return in bij aanbestedingen

re-integratieondersteuning voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt

De rijksoverheid neemt met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen ‘social return’ als contractvoorwaarde op. Deze maatregel houdt in dat het Rijk bij aanbestedingen boven de 250.000 euro in het contract opneemt dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

Social return heeft als doel om de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen.

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om op deze manier extra werk(ervarings)plekken te creëren. Het gaat daarbij om opdrachten die worden gegeven voor ‘diensten’ en ‘werken’ zoals catering, schoonmaak en bouwkundige werken. In de komende twee jaar wordt de praktische uitvoering verder ontwikkeld. Deze periode wordt afgesloten met een evaluatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Rijksoverheid zet Social Return in bij aanbestedingen | Infrasite

Rijksoverheid zet Social Return in bij aanbestedingen

re-integratieondersteuning voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt

De rijksoverheid neemt met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen ‘social return’ als contractvoorwaarde op. Deze maatregel houdt in dat het Rijk bij aanbestedingen boven de 250.000 euro in het contract opneemt dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

Social return heeft als doel om de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen.

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om op deze manier extra werk(ervarings)plekken te creëren. Het gaat daarbij om opdrachten die worden gegeven voor ‘diensten’ en ‘werken’ zoals catering, schoonmaak en bouwkundige werken. In de komende twee jaar wordt de praktische uitvoering verder ontwikkeld. Deze periode wordt afgesloten met een evaluatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties