Ballast Nedam Trading update eerste kwartaal 2011

handhaving van resultaatsprognose voor 2011

Ballast Nedam is goed uit de startblokken gekomen. Zowel met het invoeren van een clusterstructuur, om daardoor beter als één Ballast Nedam integrale oplossingen aan te bieden, als met de operationele resultaten.

De eerste goede voorbeelden van het beter toepassen van aanwezige kennis, ervaring en capaciteiten vanuit de verschillende business units in de tenderfase van een project hebben zich aangediend. Dit alles in een markt die een onveranderd beeld liet zien van grote concurrentie en prijsdruk voor zowel vastgoed als infrastructuur. Voor de komende tijd verwachten we ook geen verandering in dit marktbeeld. Dit maakt het belang voor Ballast Nedam alleen maar groter om zich te richten op integrale projecten en op nichemarkten zoals de industriebouw, ziekenhuizen, offshore windmolens en alternatieve brandstoffen.

Ballast Nedam wist in deze uitdagende marktomstandigheden de orderportefeuille te handhaven op EUR 1,8 miljard. Een snelle verkoop op twee vastgoedontwikkelingsprojecten van in totaal 129 grondgebonden woningen in Vleuten en de overname van het bouwbedrijf Heddes droegen daar positief aan bij. Recentelijk heeft Heddes Bouw & Ontwikkeling ook overeenstemming met de gemeente Hoorn bereikt over de voortzetting van de bouw van de multifunctionele accommodatie De Kreek, bestaande uit een basisschool, een bibliotheek, een buurthuis, een sporthal en een peuterspeelzaal.

De behaalde omzet en resultaten in het eerste kwartaal waren ongeveer in lijn met die van het eerste kwartaal 2010. Hiermee ligt Ballast Nedam op schema om de resultaatsprognose voor 2011 te behalen.

Van zowel Infrastructuur als Bouw & Ontwikkeling boekten de grote projecten prima resultaten en stonden de resultaten van de regiobedrijven wat onder druk. De grote projecten betroffen met name de niches industriebouw, ziekenhuizen en offshore windmolens. De Specialistische bedrijven presteerden conform verwachting. Binnen Toelevering was de bijdrage van de grondstoffenbedrijven goed en bleven de resultaten van de prefabbedrijven onverminderd onder druk staan door de terugval in het marktvolume.
Gedurende het jaar is er een grotere werkkapitaalbehoefte dan op jaareinde. De netto financieringspositie in het eerste kwartaal nam dan ook met EUR 96 miljoen af tot EUR 326 miljoen. De daarin begrepen netto liquide middelen bedroegen EUR 48 miljoen.

Handhaving van resultaatsprognose voor 2011
De Raad van Bestuur handhaaft de in maart 2011 uitgesproken prognose van een operationeel resultaat van EUR 15 miljoen tot EUR 20 miljoen. De omzetverwachting is licht naar boven bijgesteld tot een ongeveer gelijkblijvende omzet van EUR 1,4 miljard door de bijdrage van Heddes Bouw & Ontwikkeling.

Het resultaat kan in gedurende het jaar zowel positief als negatief beïnvloed worden door de uitkomsten van claims bij een aantal projecten en eventuele uitspraken in hoger beroep inzake oude mededingingszaken.

Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. De onderneming is met (integrale) projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland actief op de gebieden van mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief in een aantal expertisegebieden. Ballast Nedam levert project-, proces- en contractmanagement in de fasen ontwikkeling, realisatie en beheer. Daarnaast levert de onderneming specialistische kennis en (deel)producten. Ballast Nedam is genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs in Amsterdam. Het aandeel is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ballast Nedam NV