Imtech: verdere groei orderportefeuille, handhaving vooruitzichten

Trading update Q1 2011

Imtech (technische dienstverlening in Europa) ziet haar orderportefeuille in het eerste kwartaal 2011 – vergeleken met dezelfde periode vorig jaar – verder toenemen. Imtech ligt goed op koers en handhaaft haar vooruitzichten voor het gehele jaar 2011 met een verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities.

René van der Bruggen, CEO Imtech: ‘Per saldo vertoont de orderportefeuille van Imtech in de eerste maanden van 2011 een gezonde groei. In Duitsland & Oost-Europa en Nordic ontwikkelt Imtech zich uitstekend. Imtech ontwikkelt zich ook prima in de Europese markten van ICT en Traffic. In de UK is sprake van een eerste herstel in de regio Londen. In de Benelux en Spanje is de markt uitdagend. Hoewel het aantal maritieme prospects uitzonderlijk groot is, staat de maritieme nieuwbouwpositie door het uitblijven van grote(re) orders wat onder druk. De financiële positie blijft gezond. Imtech handhaaft zowel de vooruitzichten voor verdere groei van de EBITA in 2011 als haar lange termijn groeidoelstelling voor 2015.’

Verdere groei orderportefeuille
In Duitsland blijft Imtech uitstekend presteren. Imtech ontwikkelt zich tot een outperformer in de energiemarkt met brede scope aan activiteiten, waaronder energie-effciëntie in gebouwen, stadions en in de industrie. Daarnaast is Imtech leidend in de segmenten warmte-/krachtkoppeling, (decentrale) energiecentrales en biomassa. In toenemende mate vindt de Duitse expertise haar weg binnen Europa. Maar ook in de zorg, de markt van datacenters, in de farmaceutische industrie, op luchthavens en in de automotive industrie wordt goede progressie geboekt. In Polen en Rusland is sprake van een groeiende orderportefeuille.

In Nordic (Zweden, Noorwegen en Finland) trekt de markt aan. Imtech weet hiervan te profiteren. De nadruk wordt gelegd op de integratie van de Imtech-bedrijven NVS (werktuigbouw) en NEA (elektrotechniek): vestigingen en ‘best practises’ worden gedeeld en de eerste multidisciplinaire projecten (combinatie elektrotechniek en werktuigbouw) worden verworven. De gemiddelde projectgrootte neemt toe. Verdere groei ligt in het verschiet.

In de Benelux valt de infrastructurele markt door dalende overheidsinvesteringen fractioneel terug, met uitzondering van de energie(netwerk)markt. In de gebouwenmarkt blijft sprake van een beperkt marktvolume en intensieve concurrentie. Onderhoud, export en vooral energiegerelateerde projecten (groene gebouwen, energiecentrales, bio-energie) en (groene) datacenters zorgen voor een zekere mate van compensatie. De industriële markt trekt licht aan, maar blijft concurrerend.

In de UK is sprake van een eerste herstel in de regio Londen. Imtech weet hiervan duidelijk te profiteren, vooral door hightech oplossingen in het energiesegment. Met de overname van Inviron, gespecialiseerd in technisch onderhoud en beheer, kan aan klanten de totale waardeketen van ontwerp tot en met onderhoud worden aangeboden. Dit leidt tot verdere toekomstige groei. Vanuit Ierland wordt met succes ingezet op technologie-export, bijvoorbeeld door het volgen van bestaande klanten naar Kazachstan. In Spanje is als gevolg van de marktomstandigheden sprake van toenemende concurrentie. Mede hierdoor én afronding van een paar grote projecten is sprake van geringe terugval van de industriële activiteiten. Ook in de (maintenance)markt voor gebouwen is sprake van een bescheiden marktvolume en concurrentiedruk. In de zorg weet Imtech daarentegen aanzienlijke verdere groei te realiseren.

In de Europese ICT-markt weet Imtech over een breed front goed te profiteren van verder marktherstel. De positie in de Europese trafficmarkt (technische mobiliteitsoplossingen) blijft op niveau, mede als gevolg van interne uitwisseling van kennis en kunde, bijvoorbeeld op het gebied van hightech verkeerscentra. Daarnaast wordt goede voortgang geboekt met export van traffictechnologie buiten traditionele Imtech-landen. De maritieme nieuwbouwactiviteiten vallen ondanks een grote hoeveelheid prospects wat terug, hetgeen gedeeltelijk gecompenseerd wordt door toenemende activiteiten op het gebied van technisch onderhoud en beheer.

Gezonde financiële positie
De financiële positie van Imtech is stabiel en blijft ruim binnen de marges van de met banken afgesloten convenanten.

Handhaving vooruitzichten en lange termijn groeidoelstelling
Naar de huidige inzichten verwacht Imtech voor 2011 een verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities. Tevens handhaaft Imtech onverkort haar lange termijn strategisch plan om in 2015 te komen tot een opbrengstenniveau van 8 miljard euro (2010: 4,5 miljard euro) bij een operationele EBITA-marge tussen 6% en 7% (2010: 6,2%).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.