Topsector water van maritiem nederland en NWP

bijeenkomst economische Topsector Water vult ‘koffer van Koos’ met veel ideeën

‘Gezamenlijk de inhoud van de Economische Topsector Water vormgeven’. Dat was het doel van de sectorbijeenkomst op 19 april 2011, waar 300 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid op afkwamen. Nederland Maritiem Land (NML) en het Netherlands Water Partnership (NWP) organiseerden de bijeenkomst op verzoek van het Topteam Water, dat de ‘Agenda Water’ voor minister Verhagen schrijft. Koos van Oord, trekker van het Topteam, sprak van een inspirerende dag: “Hier moeten wij het van hebben, hier halen we onze informatie”.

Aan de hand van tien thema’s werden ideeën besproken: Enabling Delta Life, Winnen op Zee, Transport over Water, Complexe Maritieme Systemen, Duurzaamheid, Water for All, More Crop per Drop, Internationalisering en Export, Innovatie en Samenwerking en Onderwijs en Arbeidsmarkt.
De adviezen van de verschillende deelgroepen werden aan het eind van de dag verzameld in ‘Het Koffertje van Koos’, dat op 14 juni vol met adviezen naar minister Verhagen gaat.

Voorafgaand aan de sessies gaven Menno Holterman (Stuurgroep Watertechnologie), Frank Verhoeven (Stuurgroep Deltatechnologie) en Sjef van Dooremalen (Stuurgroep Maritiem) een aantal wensen aan voor de lange termijn. Menno Holterman pleitte voor meer samenhang: “In Dubai maken Nederlanders nieuw land, vervolgens gaan ze erheen voor waterzuivering en daarna om Agriparken op te zetten”. Deze drie groepen zijn niet met elkaar verbonden. Dat zou wel moeten. Frank Verhoeven pleitte voor de voortgang en uitbouw van projecten als Ruimte voor de Rivier, Building With Nature, Kustversterking en Flood Control 2015. Sjef van Dooremalen gaf het belang van een grotere instroom in technische beroepen aan en pleitte ook voor het wegnemen van drempels voor export: “Wij, als maritieme sector, verdienen 60% van ons geld op de buitenlandse markt”. Bilaterale relaties tussen de Nederlandse overheid en andere overheden noemde hij daarbij cruciaal.

Adviezen voor Topteam
Het Topteam, bestaand uit Meiny Prins (Priva), Annemieke Nijhof (DG Water, ministerie I&M), Nick van de Giesen (TU Delft), en Koos van Oord (voormalig CEO van Oord), nam aan het eind van de dag de adviezen in ontvangst. De ideeën varieerden sterk: van vernieuwend en duurzaam; het emissieloze en bemanningsarme schip, het toilet 2.0 (decentrale sanitatiesystemen waar water hergebruikt wordt) tot exportgericht: een Schengenregeling voor shortsea shipping, betere inzet van economische diplomatie, tot de vraag om investeringen: een masterplan voor natte infrastructuur en gebruikmaken van kennis in wegenbouw als het om slappe grond gaat.

Het was de eerste keer dat de clusters maritiem, water- en deltatechnologie op deze manier samenkwamen. Annemieke Nijhof noemde de gemeenschappelijkheid opvallend: “Zo’n divers samengesteld gezelschap en toch geen grote controverse, maar een enorme ambitie om samen te kijken waar kansen liggen en wat ervoor nodig is om die te pakken”. Nick van de Giesen, de ‘kennisman’ in het Topteam maakt zich zorgen om de investeringen in kennis: Zonder onderzoek en goed onderwijs op ieder niveau kun je geen Topsectoren creëren.” In de definitie van Meiny Prins is ondernemerschap het zien van kansen, deze verbinden met mensen en dan een stuk risico zelf durven nemen. Die verbinding, het samen doen, en zelf ook durven, zag zij als rode draad door de dag terugkomen. De sectoren binnen Water werden uitgedaagd om de ideeën uit te werken in concrete business cases. Het Topteam zal de adviezen verzamelen, terugkoppelen en bespreken met de sector.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
In Infrasite Projecten vindt u meer informatie over het project
Ruimte voor de rivier
Meer informatie over kustversterking: Zwakke schakels Nederlandse kust

Building with Nature en Flood Control 2015 maken deel uit van het project Innovatie Delta technologie

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Netherlands Water Partnership (NWP)