Ingenieursbranche blijft worstelen met onvoldoende vraag

verwachtingen voor 2011 zijn positiever dan in 2010, maar het 1e kwartaal laat nog geen herstel van de markt zien

Uit recent conjunctuuronderzoek van NLingenieurs blijkt dat de stemming in de ingenieursbranche iets optimistischer is geworden. Het gros van de respondenten verwacht het komende jaar een hogere omzet te behalen dan in 2010 en winst te maken. De orderportefeuille is echter kleiner dan ooit en met name ondernemers in de utiliteitsbouw zijn somber gestemd.

Ieder kwartaal voert NLingenieurs, de branchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus, een onderzoek uit onder haar leden over de resultaten van de afgelopen drie maanden en de vooruitzichten voor de nabije toekomst. Hieruit blijkt dat 83% van de leden verwacht winst te maken over 2011. Dit is een vooruitgang ten opzichte van de laatste kwartalen van 2010. Ten aanzien van de totale omzet in Nederland zijn de verwachtingen ook positiever. Een derde van de advies- en ingenieursbureaus verwacht nog een lagere omzet te behalen dan in 2010, maar de overigen verwachten een gelijke of hogere omzet.

De behaalde resultaten over het 1e kwartaal van 2011 ondersteunen niet direct de hoopvollere verwachtingen voor de rest van het jaar. Bij meer dan een derde van de leden is de totale omzet het afgelopen kwartaal gedaald. Deze trend heeft zich al begin 2010 ingezet. Omzettoename is er nauwelijks, bij de helft van de bureaus is de omzet vrijwel gelijk gebleven.

De totale orderpositie in de branche blijkt wederom gedaald. Gemiddeld hebben de ingenieursbureaus voor 5,4 maanden aan orders in hun portefeuille. Dit is lager dan de afgelopen kwartalen.

Als we kijken naar de verschillende sectoren binnen de branche, blijken de verwachtingen voor de utiliteitsbouw het meest negatief. Gemiddeld verwacht bijna 60% van de respondenten een omzetdaling voor advies- en ontwerpwerkzaamheden in de utiliteitsbouw. In de ruimtelijke ordening is het beeld meer gemixt. 45% van de bureaus die in deze sector actief zijn verwacht hier een omzetdaling, maar 36% verwacht juist een stijgende omzet. Ook de verwachtingen voor de GWW-sector lopen erg uiteen.

De weinig rooskleurige cijfers hebben niet direct geleid tot een daling in de werkgelegenheid in de branche. Bij 73% van de leden is het aantal vaste medewerkers gelijk gebleven. Ook voor het komende kwartaal en het komende jaar wordt niet verwacht dat het aantal medewerkers zal afnemen.

De Nederlandse advies- en ingenieursbureaus noemen als grootste belemmering voor hun ondernemen dat er onvoldoende vraag is op de markt. Daarnaast ervaren zij hinder van zaken als een tekort aan goedgeschoolde arbeidskrachten, het stilleggen van projecten en een harde concurrentie in de markt. Meer dan ooit hebben bedrijven last van een verminderde betalingsmoraal bij afnemers. 70% van de leden ondervindt langere betalingstermijnen door organisaties waar zij diensten aan hebben geleverd. Met name aannemers en projectontwikkelaars maken zich hier schuldig aan.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NLingenieurs