Veertien uilenkasten langs A4 Dinteloord – Bergen op Zoomzorgplicht vanuit de Flora- en Faunawet

Tijdens een inventarisatie naar beschermde planten en dieren zijn in twee schuren, die voor de A4 gesloopt moeten worden, kerkuilen aangetroffen. Door het slopen van de schuren verdwijnt de nest- en verblijfplaats van deze vogels.

Rijkswaterstaat heeft vanuit de Flora- en Faunawet een zorgplicht richting de leefomstandigheden van deze kerkuilen. Samen met Brabants Landschap is vastgesteld dat er zogenoemde mitigerende maatregelen nodig zijn, in de vorm van veertien uilenkasten. Deze kasten bieden de uilen een nieuwe nest- en verblijfplaats. Zij worden verspreid binnen het foerageergebied opgehangen. Inmiddels zijn in samenspraak met de schuureigenaren, twaalf kasten geplaatst. Voor de laatste twee kasten worden nog geschikte locaties gezocht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Noord-Brabant

Veertien uilenkasten langs A4 Dinteloord – Bergen op Zoom | Infrasite

Veertien uilenkasten langs A4 Dinteloord – Bergen op Zoomzorgplicht vanuit de Flora- en Faunawet

Tijdens een inventarisatie naar beschermde planten en dieren zijn in twee schuren, die voor de A4 gesloopt moeten worden, kerkuilen aangetroffen. Door het slopen van de schuren verdwijnt de nest- en verblijfplaats van deze vogels.

Rijkswaterstaat heeft vanuit de Flora- en Faunawet een zorgplicht richting de leefomstandigheden van deze kerkuilen. Samen met Brabants Landschap is vastgesteld dat er zogenoemde mitigerende maatregelen nodig zijn, in de vorm van veertien uilenkasten. Deze kasten bieden de uilen een nieuwe nest- en verblijfplaats. Zij worden verspreid binnen het foerageergebied opgehangen. Inmiddels zijn in samenspraak met de schuureigenaren, twaalf kasten geplaatst. Voor de laatste twee kasten worden nog geschikte locaties gezocht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Noord-Brabant