Noord-Nederland wil digitaal aanbesteden

BrigID is gebruiksvriendelijk en vereenvoudigt het aanbesteden

Op 11 april 2011 vond in Groningen een bijeenkomst plaats over BrigID, een elektronische systeem dat zorgt voor vermindering van de administratieve lastendruk bij aanbesteden. Tijdens deze middag gaven twee noordelijke bestuurders aan dat zij zich hard zullen maken voor brede invoering van dit systeem in alle gemeenten in Groningen, Fryslân en Drenthe.

Gedeputeerde Fryslân wil BrigID-convenant
“De provincie Fryslân ziet digitaal aanbesteden met BrigID als de toekomst; wij willen graag dat alle overheden binnen de provincie met dit systeem gaan werken. Daarom hebben we alle gemeenten en waterschappen een brief geschreven. Het is onze doelstelling dat er op korte termijn een convenant komt waarin alle gemeenten en waterschappen zich uitspreken voor het gebruik van dit systeem.” Dat zei Piet Adema, tijdens een bijeenkomst over BrigID, een systeem voor elektronisch aanbesteden. Adema is lid van de Noordelijke Regieraad Bouw (NRB) gedeputeerde in de provincie Fryslân. Deze provincie heeft al verschillende keren BrigID gebruikt bij aanbestedingen.

Bestuurder Groningen bepleit eveneens BrigID
Ook Max van den Berg, Commissaris der Koningin in Groningen en voorzitter van de NRB, gaf aan dat zijn provincie goede ervaringen heeft opgedaan met het gebruik van BrigID. Hij wil zich er daarom ook persoonlijk hard voor maken dat alle diensten die betrokken zijn bij aanbestedingen worden gewezen op de voordelen van dit systeem. Ook stuurt Van den Berg binnenkort een brief aan alle gemeenten in de provincie waarin hij een oproep doet om BrigID te gebruiken.

Workshops en sprekers
De middag met de titel ‘BrigID in 2011’ was georganiseerd door de NRB en trok zo’n tachtig bezoekers, afkomstig van onder andere gemeenten, provincies, ingenieursbureaus en bouwbedrijven. Zij hebben niet alleen geluisterd naar de twee sprekers, maar konden tijdens workshops ook met elkaar van gedachten wisselen over de wijze waarop BrigID het beste toegepast kan worden bij aanbestedingen. Na de workshops, die onder meer gegevens werden door CROW (de beheerder van de Aanbestedingskalender) en TenderNed (een landelijk systeem voor aanbestedingen dat nu ontwikkeld wordt), was er telkens een plenaire terugkoppeling.

Systeem gebruiksvriendelijk
Deelnemers van de bijeenkomst gaven onder andere aan dat BrigID gebruiksvriendelijk is en het aanbesteden vereenvoudigt. Mede daarom zeiden verschillende bezoekers dat BrigID het standaardsysteem bij aanbesteden zou moeten worden. Ook was verschillende keren kritiek te horen op opdrachtgevers die aannemers verplichten om stapels documenten in te leveren bij een aanbesteding, terwijl nut en noodzaak daarvan vaak niet duidelijk is. Standaardisatie van datgene wat een opdrachtgever vraagt bij aanbestedingen, is dan ook dringend gewenst. BrigID zou hierbij een belangrijke rol kunnen spelen, omdat het systeem al het uitvragen en inschrijven uniform aanbiedt. Zoals één bezoeker treffend formuleerde: “Verdere lastendrukverlaging door middel van standaardisatie is het doel; BrigID kan hierbij het middel zijn.”

Kostenbesparing
BrigID is een centrale database waarin bedrijfsgegevens van bouwbedrijven en ingenieursbureaus worden opgenomen. Overheden kunnen van deze database gebruik maken als ze een werk willen aanbesteden. Het aanbestedingsproces verloopt hierdoor eenvoudiger en sneller. Ook leidt dit tot kostenbesparing bij aannemers. Initiatiefnemer van de database is de Noordelijke Regieraad Bouw, een organisatie die innovatie in de bouw bevordert.

Ruim zestig aanbestedingen
BrigID is een jaar geleden opgeleverd. Inmiddels zijn ruim zestig aanbestedingen uitgevoerd met hulp van BrigID. 247 Opdrachtnemers en 30 opdrachtgevers zijn geregistreerd en maken gebruik van het systeem. Bij deze laatste groep horen onder andere de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Zuid-Holland. Ook verschillende gemeenten, zoals Leeuwarden, Assen, Groningen en Hoorn, Groningen Seaports en Rijkswaterstaat maken gebruik van dit systeem.

Gezamenlijk beheer
Sinds 14 maart 2011 voeren de NRB, CROW en TenderNed gezamenlijk de regie over het gebruik van BrigID. TenderNed zorgt voor de coördinatie van BrigID, en CROW ondersteunt nieuwe gebruikers. Als in 2012 de inschrijfmodule van TenderNed beschikbaar komt, houdt BrigID op te bestaan. Gebruikers van BrigID kunnen dan op een eenvoudige wijze naar TenderNed overstappen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Noordelijke Regieraad Bouw (NRB)