Friesland: minder geld voor verkeer en vervoer

provincie stopt met meebetalen aan gemeentelijke wegen

Fryslân krijgt de komende jaren fors minder Rijksgeld voor verkeer en vervoer. In 2011 € 3 miljoen minder, dat loopt in 2018 op tot € 7 miljoen. Het grootste deel van het Rijksgeld wordt gebruikt voor het laten rijden van bus en trein. Een deel van het geld werd ook gebruikt voor het meebetalen aan gemeentelijke wegen. Daar stopt de provincie mee.

“Fryslân vindt het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid het belangrijkste, dus daar proberen we zo min mogelijk op te bezuinigen. Dat betekent wel dat we niet meer gaan meebetalen bij de aanpak van gemeentelijke wegen”; zo zegt gedeputeerde Piet Adema. Naast de investering in openbaar vervoer maakt de provincie € 145.600, – vrij voor het fietspad Boazum- Scharnegoutum. Dit zorgt ervoor dat fietsers minder hoeven om te fietsen richting Sneek.

De provincie levert een bijdrage van € 1 miljoen aan de nieuwe fietsvoetgangersspoortunnel in Franeker. Voor een betere ontsluiting voor fietsers en voetgangers van de oostzijde van het station in Wolvega wordt € 750.000, – gereserveerd. De provincie start ook met een campagne om de veiligheid op het water te verbeteren. Ook komt er onderzoek naar passeerstroken voor landbouwvoertuigen bij de N358 tussen Buitenpost en A7/Frieschepalen. In 2011 wordt de N357 tussen Stiens en Holwerd verbreed. Ook wordt er een apart fietspad en landbouwpad aangelegd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Fryslân