97 mln extra voor mobiliteit Holland Rijnland

extra impuls voor de economische ontwikkeling van de regio

Voor de gebiedsontwikkeling van de economische clusters Greenport Duin- en Bollenstreek, Leiden BioScience Park en de woningbouwlocatie Nieuw-Valkenburg investeert minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu 97 miljoen euro extra. De totale bijdrage vanuit het Rijk voor de Rijnlandroute als de RijnGouwelijn komt daarmee op 720 miljoen euro. De Provincie en regio, die hun bijdragen verhogen naar 280 miljoen euro, gaan aan de slag met de concrete uitwerking.

Minister Schultz van Haegen reageert: “De Provincie krijgt nu de mogelijkheid om met gebiedsontwikkeling de economische kracht van Holland Rijnland te benutten en tegelijkertijd de leefbaarheid en natuurlijke pracht te versterken.” Asje van Dijk, gedeputeerde in Zuid-Holland is zeer blij met deze toezegging: “Juist nu, in tijden van bezuinigingen, ben ik zeer blij dat de minister een extra impuls geeft aan de economische ontwikkeling van de regio Holland Rijnland en de noodzakelijke ontsluiting van woningbouwlocatie Valkenburg.”

De RijnlandRoute is het project dat moet zorgen voor een betere bereikbaarheid van de regio Holland Rijnland en gaat de verbinding verzorgen tussen de A4 en de kuststrook naar Katwijk (in oost-west richting). Deze verbinding is nodig voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling en woningbouw op de as tussen Leiden en Katwijk. De RijnGouwelijn is een (hoogwaardig) openbaar vervoerverbinding tussen Gouda, Alphen aan den Rijn, Leiden en Katwijk/Noordwijk.

Met het nu toegezegde gebiedsbudget door het Rijk is het vervolgens aan de provincie om een voorstel te doen voor beide infrastructurele projecten.

Meer informatie
Lees voor meer informatie de kamerbrief op de website van IenM Voortgang besluitvorming RijnlandRoute en RijnGouwelijn Kamerstuk | 11-04-2011

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over de genoemde projecten vindt u op Infrasite
Rijnlandroute

RijnGouwelijn – West

97 mln extra voor mobiliteit Holland Rijnland | Infrasite

97 mln extra voor mobiliteit Holland Rijnland

extra impuls voor de economische ontwikkeling van de regio

Voor de gebiedsontwikkeling van de economische clusters Greenport Duin- en Bollenstreek, Leiden BioScience Park en de woningbouwlocatie Nieuw-Valkenburg investeert minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu 97 miljoen euro extra. De totale bijdrage vanuit het Rijk voor de Rijnlandroute als de RijnGouwelijn komt daarmee op 720 miljoen euro. De Provincie en regio, die hun bijdragen verhogen naar 280 miljoen euro, gaan aan de slag met de concrete uitwerking.

Minister Schultz van Haegen reageert: “De Provincie krijgt nu de mogelijkheid om met gebiedsontwikkeling de economische kracht van Holland Rijnland te benutten en tegelijkertijd de leefbaarheid en natuurlijke pracht te versterken.” Asje van Dijk, gedeputeerde in Zuid-Holland is zeer blij met deze toezegging: “Juist nu, in tijden van bezuinigingen, ben ik zeer blij dat de minister een extra impuls geeft aan de economische ontwikkeling van de regio Holland Rijnland en de noodzakelijke ontsluiting van woningbouwlocatie Valkenburg.”

De RijnlandRoute is het project dat moet zorgen voor een betere bereikbaarheid van de regio Holland Rijnland en gaat de verbinding verzorgen tussen de A4 en de kuststrook naar Katwijk (in oost-west richting). Deze verbinding is nodig voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling en woningbouw op de as tussen Leiden en Katwijk. De RijnGouwelijn is een (hoogwaardig) openbaar vervoerverbinding tussen Gouda, Alphen aan den Rijn, Leiden en Katwijk/Noordwijk.

Met het nu toegezegde gebiedsbudget door het Rijk is het vervolgens aan de provincie om een voorstel te doen voor beide infrastructurele projecten.

Meer informatie
Lees voor meer informatie de kamerbrief op de website van IenM Voortgang besluitvorming RijnlandRoute en RijnGouwelijn Kamerstuk | 11-04-2011

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over de genoemde projecten vindt u op Infrasite
Rijnlandroute

RijnGouwelijn – West