DINALOG viert 1-jarig bestaan en lanceert nieuwe initiatieven

‘Nederland wereldleider logistieke regie in 2020’

In 2010 is het Technologisch Top Instituut DINALOG opgericht als uitvoerder van het Nationale Innovatie Programma om innovatie in logistiek en supply chain management te realiseren. Dat werd op 7 april 2011 gevierd in Breda in het bijzijn van ruim 400 gasten.

Tijdens het evenement werd een aantal nieuwe initiatieven gelanceerd: de Lean and Green Stage Award van Connekt, de Kennis DistributieCentra (samenwerking HBO, branche en Dinalog), Dinalog Incubator en een samenwerkingsverband over Service Logistics tussen SLF/SLR en Dinalog.

Resultaat 1 jaar dinalog
Er waren vertegenwoordigers van een groot aantal bedrijven en kennisinstellingen, waaronder het Havencollege Amsterdam, Ballast Nedam, Universiteit Wageningen, Mattel en Hogeschool Rotterdam. Véronique van der Roer van Trinité gaf aan dat ze DINALOG vooral zag als een kennisinstituut. ‘Het is een enthousiaste club mensen met ontzettend veel kennis in huis’.

‘We willen dat Nederland in 2020 wereldleider logistieke regie is’, aldus wetenschappelijk directeur Henk Zijm. Dat wordt bereikt door meer innovatie, meer samenwerking en een duidelijke ketenregie die is gericht op de totale levensketen. In 2007 stond Nederland tweede op de lijst van logistieke landen. Singapore stond toen op één. In 2010 stond Duitsland op één en Nederland op vier. Werk aan de winkel dus. Het kabinet heeft in het regeerakkoord negen topsectoren aangewezen als de drijvende kracht voor de nationale economie. Logistiek is er daar één van.

DINALOG is gevestigd in Breda en naast de huidige locatie moet een DINALOG campus verrijzen. ‘We willen echt open innovatie’, aldus Wim Bens, algemeen directeur van DINALOG. ‘Ik begon een jaar geleden als directeur van niets. En kijk wat we in een jaar al bereikt hebben. We worden steeds actiever, dus een campus is gewoon nodig.’ Op de campus met een nationale functie is plaats voor Research & Development, Human Capital, kennisverspreiding en experimentele ontwikkeling. Het moet een samenwerkingsverband worden tussen opleidingsinstituten, DINALOG en bedrijven. De bestemmingsplanprocedure loopt inmiddels voor het dertien hectare braakliggend terrein naast de A16. De wens is om eind dit jaar al met de bouw te kunnen beginnen.

In 15 parallelsessies werden de twee thema’s van de dag neergezet. Enerzijds het volledige programma van Dinalog en anderzijds, in samenwerking met brancheorganisaties, HBO en MBO Stage 2.0, de nieuwe logistieke stage.

Logistieke Stage 2.0
Een belangrijk en actueel onderwerp is hoe je meer mensen enthousiast krijgt voor een baan in de logistiek. Johan Kerver van EVO Logistieke Opleidingen vertelde over de ‘logistieke stage 2.0’. Het doel is om studenten in contact te brengen met bedrijven. Er komt een nieuwe generatie studenten aan. Zijn bedrijven en opleidingen daar wel op voorbereid? Kunnen ze een zogenaamde 2.0 stage faciliteren? Belangrijk is hier de driehoek student, opleiding en bedrijf. Waarom kiest iemand voor een baan in de logistiek en wat zijn de verwachtingen? Tijdens de sessie werden ook een aantal goede voorbeelden uit de praktijk gepresenteerd. Zo verzorgt het Schiphol College trainingen en opleidingen voor de luchthaven Schiphol, op mbo, hbo en universitair niveau. ‘Je moet ons zien als een stage portal. We leggen contact tussen de student en de onderwijstelling aan de ene kant en het bedrijf aan de andere kant’, legt Piet Mathot van het college uit. ‘We regelen stageplekken in de facilitaire dienstverlening en beveiliging en sinds een jaar ook op logistiek niveau 2 en 3. Dat doen we voor de KLM, vier beveiligingsbedrijven en logistieke bedrijven.’

Nog een goed voorbeeld is het Avans ondernemerscentrum. ‘We hebben 24.000 potentiële nieuwe logistieke medewerkers’, aldus Clemens van den Broek. Onze bijdrage aan DINALOG richt zich met name op de inbreng van ICT-kennis en het aanbieden van actievere opleidingen. Ook bieden we stageplaatsen in het DINALOG lab. Onze grootste toegevoegde waarde voor DINALOG is het samenbrengen van praktijk, onderwijs en onderzoek. Ook Topcoaches voor Toptalent is een goed voorbeeld uit de praktijk. Bij dit initiatief brengt EVO toptalent in contact met topbedrijven. Na een strenge selectie volgt een psychologische test en een koppeling tussen de student en een topbedrijf. Erik Ellen was deelnemer in 2009. ‘Ik ben vooral blij dat ik de kans heb gekregen me persoonlijk te ontwikkelen en me heb kunnen onderscheiden.’ Frank Roodenrijs is een van de huidige toptalenten. Hij studeert aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en loopt stage bij Scania. ‘Ik ben hier vandaag vooral om te netwerken’, zegt hij. EVO wil met dit project bereiken dat vooral de intake van studenten veel beter verloopt. Het is belangrijk dat er een goede afstemming is tussen student en ondernemer.

6 regionale KennisDistributieCentra
Peter van der Meij van het Kennisakkoord Logistiek presenteerde dit nieuwe initiatief waarin onder andere kennisinstellingen (WO,HBO en MBO), brancheorganisaties, Syntens, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, KvK’s en Dinalog gaan samenwerken om een landelijk dekkend kennisnetwerk te realiseren voor ondernemers in de logistiek en supply chain.

Dinalog Incubator
Incubator zoekt jonge ondernemers met een innovatief concept of product die ondersteuning willen bij het vermarkten van hun product.

Samenwerking SLF/SLR en Dinalog
Dinalog en het Service Logistics Forum en Service Logistics Research gaan samenwerken om onderwijs en onderzoek ten behoeve van de innovatie van Service Logistics een flinke ‘boost te geven’.

Een greep uit de R&D Projecten
In een latere sessie gingen Ton de Kok van de TU Eindhoven en Goos Kant van de Universiteit van Tilburg in op de logistieke thema’s 4C4More en 4C4D.

4C4More heeft een onderzoeksfunctie. Er is momenteel een gebrek aan kennis en aan medewerkers in de logistieke sector. Maar de klant wordt steeds veeleisender en om die klant goed te kunnen bedienen, is samenwerking hard nodig. Samenwerking tussen logistieke dienstverleners, tussen fabrikanten en tussen retailers. Alleen zo kun je efficiënter en duurzamer werken en verhoog je de responsiviteit. ‘ICT-technisch kan het, maar het vergt wel een cultuuromslag’, aldus Ton de Kok. De toekomst is een zogeheten Transport Management Systeem waar bedrijven op aangesloten zitten. Bedrijven communiceren met het systeem en dat systeem plant vervolgens de vrachten. Bij dit project wordt samengewerkt met C1000, Plus, Sligro en DeliXL. Het 4C-concept moet uiteindelijk leiden tot nieuwe banen, nieuwe bedrijven en 4C-professionals.

Goos Kant ging in op 4C4D: City Distribution. Bij stadslogistiek zijn een groot aantal partijen betrokken: de overheid, leveranciers, vervoerders, inwoners en consumenten. Een gezamenlijke aanpak is lastig, omdat niet iedereen dezelfde problemen ervaart. De overheid, winkeliers en vervoerders hebben allemaal weer andere prioriteiten. Er zijn al een aantal initiatieven geweest, waaronder Cargohopper Hoek Transport in Utrecht en binnenstadservice.nl in Nijmegen. Maar die initiatieven staan of vallen met het verstrekken van subsidie en het afsluiten van de binnenstad.

Met de hulp van de Ambassadeur Stedelijke Distributie kunnen er ook echt kansen gecreëerd worden. Het is nu zo dat de handlingskosten van de retailers veel te hoog zijn. Door in overleg te gaan met de transporteur kan er gekozen worden voor slimmere leverdagen. Logistieke dienstverleners kunnen bijvoorbeeld kiezen voor het bundelen van hun activiteiten, ’s nachts leveren of een mobiel depot in de stad plaatsen. De samenwerking tussen de diverse partijen moet uiteindelijk leiden tot innovatievere businessmodellen.

Lean & Green Challenge
Frans van den Boomen van Mars verzorgde aan het eind van de dag op spectaculaire wijze de introductie van de ‘Lean & Green Challenge’. Hij kwam op een gloednieuwe Vectrix elektrische scooter de zaal binnengereden. ‘En nee, deze scooter stinkt dus echt niet’, antwoordde Frans op opmerkingen uit de zaal. De doelstelling van Lean & Green is om de C02-uitstoot in 2012 met 20 procent te reduceren. Het project telt nu nog 89 deelnemers, de zogenaamde koplopers, maar de verwachting is dat dat aantal in 2012 is uitgegroeid tot 250. Er is een Lean & Green Award voor bedrijven én studenten. De uitreiking vindt dit jaar plaats op 11 november. En voor de student die met het meest duurzame logistieke plan, staat er wel iets heel moois klaar: de elektrische scooter.

Lagerhuisdebat
Als afsluiting van de dag werd er een Lagerhuisdebat gehouden met als thema ‘Hoe ziet de logistiek manager in 2020 eruit?’. Er werden een aantal stellingen gelanceerd waarop voor- en tegenstanders mochten reageren. Op stellingen, zoals ‘Een stagiair levert in principe niets op’ en ‘Als het stageresultaat goed bruikbaar is, dan is het niet erg als dat niet goed onderbouwd is’ werd heftig gereageerd. Vooral Hans Damen van de Koninklijke Landmacht zorgde met zijn uitgesproken mening voor een levendig debat. De meerderheid was wel van mening dat een stagiair altijd iets oplevert.

Feestelijk diner
Aansluitend op het dagprogramma vond er een diner plaats bij DINALOG thuis. Captains of industry, overheid en wetenschap/onderwijs zaten met elkaar aan tafel. Tijdens het diner vonden er interessante speeches plaats. Willem Heeren (voorzitter Dinalog Board) openende de avond waarbij hij de noodzaak van het Innovatieprogramma in samenhang met de Dinalog Campus benadrukte. Hij noemde het eerste jaar een sprintje als aanloop van een lange marathon. De tweede gastspreker betrof Siebe Riedstra (SG Ministerie I&M ). Hij gaf vooral aan erg tevreden en trots te zijn met de resultaten die DINALOG afgelopen jaar heeft bereikt, met de boodschap; ‘zet dit voort!’. In het verlengde van Willem Heeren benadrukte hij dat het in zijn ogen niet een marathon was waar we aan begonnen zijn, maar een Elfstedentocht. Aansluitend sprak Leo van Wijk (voorzitter SPL en boegbeeld van het Topteam Logistiek) over het economische en maatschappelijke belang van de Topsector Logistiek en de keuzes die er nu gemaakt moeten worden. Zijn kernboodschap was: Geen woorden maar daden, ook van de sector en alle betrokkenen zelf. Commissaris van de Koningin Wim van der Donk van de Provincie Noord Brabant, als laatste spreker van de avond, vertelde over het belang van een Logistiek Topinstituut en de Open Innovatie Campus voor de provincie Brabant, maar ook voor Nederland en internationaal. Hij benadrukte blij te zijn dat de Provincie en regio mee mag vormgeven aan de nationale en internationale ambities van de logistieke sector.

Met een tevreden gevoel werd de avond afgesloten met het uitreiken van de eerste exemplaren van het Dinalog Jaarboek 2011.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Dutch Institute for Advanced Logistics (Dinalog)