Storten onderwaterbeton Meijboomstraat Nijverdal van start

in het kader van het Combiplan Nijverdal

Van dinsdag 12 april 19.00 uur tot donderdagavond 14 april 2011 wordt onderwaterbeton gestort ten behoeve van de vloer van de Combitunnel Nijverdal. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de Meijboomstraat. Op deze locatie gaat het om 5.100 m3 beton.

In de secties van de bouwkuip waar de vloer onder het grondwaterniveau is, wordt onderwaterbeton gestort. Dit gebeurt per sectie. Om ervoor te zorgen dat er een aaneengesloten waterdichte vloer ontstaat, moet het onderwaterbeton per sectie in één keer worden gestort. Dit betekent dat er ook ’s avonds en ’s nachts doorgewerkt wordt. Het storten van de eerste 2.400 m³ onderwaterbeton voor de vloer ter hoogte van de De Joncheerelaan, afgelopen februari, is goed verlopen.

Speciale aandacht voor omgeving
De directe omgeving kan geluidshinder ondervinden van de werkzaamheden en de aanvoer van beton door vrachtwagens zorgt voor meer verkeer op de wegen in en rondom Nijverdal. Door extra maatregelen probeert de aannemer de hinder zoveel mogelijk te beperken. Zo worden de aanvoerroutes voor het beton zorgvuldig gekozen. Voor deze werkzaamheden verloopt de aanvoerroute via de G. van der Muelenweg. De tijdelijke verkeerslichten aan de noordzijde van de tijdelijke stalen brug worden gedurende de werkzaamheden uitgeschakeld. Om de doorstroming van het verkeer te waarborgen worden in plaats van de verkeerslichten verkeersregelaars ingezet. Verder zijn er extra mensen aanwezig om de betonmixers naar de bouwplaats te begeleiden en bij het achteruitrijden te assisteren.

Ondanks de extra maatregelen kan de directe omgeving toch geluidshinder ondervinden van de werkzaamheden. De direct aanwonenden van de locaties waar het (onderwater)beton gestort wordt, ontvangen een brief waarin staat wanneer de werkzaamheden ter hoogte van hun woning starten.

Combiplan Nijverdal
Het Combiplan Nijverdal ontlast het centrum van Nijverdal, door het knelpunt van de N35 aan te pakken. Rijkswaterstaat verplaatst de N35 naar het noorden en ProRail legt hiernaast het spoor aan. Een deel van de nieuwe weg en het spoor komt in een tunnel te liggen. Het resultaat is een snellere doorstroming op de weg, verbetering van de betrouwbaarheid van de treinverbinding en veiligheid in het dorp. Het Combiplan Nijverdal is in 2014 gereed.

Meer informatie
www.rijkswaterstaat.nl/N35

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland

Storten onderwaterbeton Meijboomstraat Nijverdal van start | Infrasite

Storten onderwaterbeton Meijboomstraat Nijverdal van start

in het kader van het Combiplan Nijverdal

Van dinsdag 12 april 19.00 uur tot donderdagavond 14 april 2011 wordt onderwaterbeton gestort ten behoeve van de vloer van de Combitunnel Nijverdal. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de Meijboomstraat. Op deze locatie gaat het om 5.100 m3 beton.

In de secties van de bouwkuip waar de vloer onder het grondwaterniveau is, wordt onderwaterbeton gestort. Dit gebeurt per sectie. Om ervoor te zorgen dat er een aaneengesloten waterdichte vloer ontstaat, moet het onderwaterbeton per sectie in één keer worden gestort. Dit betekent dat er ook ’s avonds en ’s nachts doorgewerkt wordt. Het storten van de eerste 2.400 m³ onderwaterbeton voor de vloer ter hoogte van de De Joncheerelaan, afgelopen februari, is goed verlopen.

Speciale aandacht voor omgeving
De directe omgeving kan geluidshinder ondervinden van de werkzaamheden en de aanvoer van beton door vrachtwagens zorgt voor meer verkeer op de wegen in en rondom Nijverdal. Door extra maatregelen probeert de aannemer de hinder zoveel mogelijk te beperken. Zo worden de aanvoerroutes voor het beton zorgvuldig gekozen. Voor deze werkzaamheden verloopt de aanvoerroute via de G. van der Muelenweg. De tijdelijke verkeerslichten aan de noordzijde van de tijdelijke stalen brug worden gedurende de werkzaamheden uitgeschakeld. Om de doorstroming van het verkeer te waarborgen worden in plaats van de verkeerslichten verkeersregelaars ingezet. Verder zijn er extra mensen aanwezig om de betonmixers naar de bouwplaats te begeleiden en bij het achteruitrijden te assisteren.

Ondanks de extra maatregelen kan de directe omgeving toch geluidshinder ondervinden van de werkzaamheden. De direct aanwonenden van de locaties waar het (onderwater)beton gestort wordt, ontvangen een brief waarin staat wanneer de werkzaamheden ter hoogte van hun woning starten.

Combiplan Nijverdal
Het Combiplan Nijverdal ontlast het centrum van Nijverdal, door het knelpunt van de N35 aan te pakken. Rijkswaterstaat verplaatst de N35 naar het noorden en ProRail legt hiernaast het spoor aan. Een deel van de nieuwe weg en het spoor komt in een tunnel te liggen. Het resultaat is een snellere doorstroming op de weg, verbetering van de betrouwbaarheid van de treinverbinding en veiligheid in het dorp. Het Combiplan Nijverdal is in 2014 gereed.

Meer informatie
www.rijkswaterstaat.nl/N35

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland