Meer treinreizigers in Friesland

kwartaal- en jaarcijfers openbaar vervoer in Fryslân’

In 2010 maakten ruim 6.700.000 miljoen reizigers gebruik van de regionale treinen. In 2009 waren dat er 6,4 miljoen. In het busvervoer nam het aantal reizigers af met 300.000. Vervoerders hebben in 2010 bijna twee keer meer klantreacties gehad dan in 2009. Veel gingen over de OV-chipkaart. Bijna alle treinen reden net als in 2009 op tijd. Dit blijkt uit het rapport ‘kwartaal- en jaarcijfers openbaar vervoer in Fryslân’.

“Reizigers blijven kiezen voor de bus en trein in Fryslân. Het gebruik van het openbaar vervoer is afgelopen jaren mooi gegroeid. De vervoersmaatschappijen leveren knap werk in Fryslân”; zo zegt gedeputeerde Piet Adema. In 2010 maakten 20.000 meer reizigers gebruik van bus en trein (23,87 miljoen in 2010; 23,85 miljoen in 2009). Bij het treinvervoer is het aantal passagiers gestegen met 5,5%. Grootste stijger was het traject Groningen – Leeuwarden (+7,3%). Minder mensen reisden met de bus (-1,9%). Grootste daler was het stadsvervoer Leeuwarden (-6,8%).

Punctualiteit en rituitval
In 2010 vertrok en arriveerde ruim 97% van de treinen op tijd. Er zijn veel minder treinritten uitgevallen dan in 2009. Dat verschil is te verklaren doordat er in december 2009 relatief veel ritten uitvielen door sneeuw en bevriezing. De rituitval bij het busvervoer is ongeveer gelijk gebleven (0,2%).

Klantreacties en incidenten
Qbuzz, Connexxion en Arriva kregen meer reacties van klanten (9719 reacties in 2010 tegenover 5285 reacties in 2009). Een groot deel daarvan ging over de OV-chipkaart. Er kwamen bijvoorbeeld vragen binnen over tarieven, in- en uitchecken en waar met de kaart gereisd kan worden. In 2010 zijn in het regionale treinvervoer minder incidenten geregistreerd dan in 2009 (312 meldingen in 2010; 411 meldingen in 2009). Bij het busvervoer werden er iets meer incidenten geregistreerd (180 incidenten in 2010;153 incidenten in 2009).

Cijfers derde en vierde kwartaal 2010
In het derde en vierde kwartaal van 2010 hebben ongeveer evenveel reizigers gebruikgemaakt van het openbaar vervoer als in het derde en vierde kwartaal van 2009. Meer reizigers hebben met de trein gereisd, maar minder met de bus. De treinen reden even punctueel. De rituitval bleef ongeveer gelijk. De klantreacties namen flink toe. Er werden evenveel incidenten geregistreerd.

OV- kwartaal en jaarcijfers
In de kwartaal- en jaarrapportages van de provincie Fryslân staan cijfers over het aantal reizigers in bus en trein, rituitval en punctualiteit. De kwartaalgegevens worden vergeleken met gegevens van het betreffende kwartaal in het voorgaande jaar om seizoensinvloeden te voorkomen. Vanaf 2011 worden de rapportages niet meer per kwartaal, maar per halfjaar uitgebracht. De rapportages zijn te vinden op de website www.fryslan.nl/ov

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland