Tracebesluit Sporen in Den Bosch ter inzage

inloopavond 5 april 2011

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft een Tracébesluit genomen voor het project Sporen in Den Bosch. Van 29 maart tot en met 9 mei 2011 ligt het Tracébesluit Sporen in Den Bosch ter inzage op verschillende locaties. Ook is het Tracébesluit in te zien op de website van Sporen in Den Bosch.

Het Tracébesluit doorloopt een beroepsprocedure overeenkomstig de verkorte Tracéwetprocedure en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan kunt u in deze periode kennis nemen van en beroep instellen tegen het Tracébesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inloopavond Tracébesluit: 5 april 2011
Dinsdag 5 april organiseert ProRail een inloopavond. Tijdens deze avond kunt u het Tracébesluit Sporen in Den Bosch inzien en uw vragen stellen aan projectmedewerkers van ProRail. Het betreft een gezamenlijke inloopavond met gemeente ’s-Hertogenbosch die het voorontwerpbestemmingsplan van de Parallelweg 2e fase ter inzage legt. Hier is voor gekozen omdat er raakvlakken zijn tussen het plan ‘Parallelweg 2e fase’ en het ‘Tracébesluit Sporen in Den Bosch’. Het gaat hier wel om twee procedures die juridisch strikt gescheiden zijn. Tijd: 17.30 uur tot 21.00 uur. Het is een inloopavond dus u kunt binnenlopen wanneer u wilt. Er wordt geen presentatie gehouden. Locatie: De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45 in ’s-Hertogenbosch.

Meer informatie
www.prorail.nl/sporenindenbosch

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail