Fundeon waarschuwt voor dreigend tekort gekwalificeerd personeel

forse stijging instroom bouw- en infraopleidingen noodzakelijk

Bouw- en infraopleidingen moeten het komende schooljaar bijna tienduizend leerlingen laten instromen om aan de toekomstige vraag van gekwalificeerd personeel te kunnen voldoen. Dit aantal is alleen haalbaar als de opleidingen fors insteken op zijinstromers. Dat stelt Fundeon, het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw- en infrasector, in de Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2011.

De afgelopen twee jaar zijn er in de gehele bouwnijverheid, waaronder de bouw- en infrasector, veertigduizend arbeidsplaatsen verloren gegaan door de crisis. Als vanaf 2012 de inhaalslag begint om het productieverlies van de afgelopen twee jaar goed te maken, ontstaat er echter een groot tekort aan gekwalificeerde vakmensen. Dit komt doordat de instroom in de bouw- en infraopleidingen de afgelopen twee jaar ook flink is gedaald.

“Dit jaar zien we duidelijk de consequenties van de dalende instroomcijfers van de afgelopen twee jaar”, stelt Sander van Bodegraven, algemeen directeur van Fundeon. “Ondanks investeringen die de sector heeft gedaan in projecten als Bouw Door, Leer Verder! om de instroom op peil te houden, hebben opleidingsbedrijven en roc’s veel minder leerlingen aangenomen. Het aantal leerlingen dat een leerbaan bij een bedrijf kon krijgen is – met uitzondering van enkele gespecialiseerde beroepen – flink lager geweest dan voor de toekomst noodzakelijk is. Alleen als we komend schooljaar een flinke inhaalslag maken, kunnen we de tekorten van vakkundig personeel enigszins beperken. Daardoor ligt er voor jongeren op het vmbo die kiezen voor de richting bouwtechniek een uitstekend arbeidsperspectief.”

Doordat het aantal vmbo-leerlingen daalt en steeds minder jongeren direct na het vmbo kiezen voor een technische opleiding, kan die inhaalslag alleen worden gemaakt door ruimhartig andere doelgroepen te laten instromen in die opleidingen. “Deze zijinstromers kunnen jongeren zijn die pas in tweede instantie kiezen voor de bouw of infra, maar ook mensen die bijvoorbeeld via uitzendbureaus op bouwplaatsen terechtkomen”, stelt Van Bodegraven. “Met het uitvoeren van een pilot in samenwerking met uitzendbureaus en het verkennen van andere opleidingsmogelijkheden, gaan we er als Fundeon alles aan doen om de sector in gelegenheid te stellen voldoende vakmensen op te leiden.”

Het project Bouw Door, Leer Verder! is aan het begin van de economische crisis geïnitieerd door werkgevers- en werknemerspartijen in de sector. Bedrijven die leerlingen een leerbaan aanbieden kunnen hun vaste werknemers op kosten van de sector extra laten bijscholen. Fundeon geeft uitvoering aan dit project dat tot eind 2011 loopt.

Sinds 1 januari draait de pilot ‘Uitzenden en opleiden in de bouw en infra’, waarin negen flexorganisaties zich hebben gecommitteerd om minimaal honderd uitzendkrachten een leerbaan aan te bieden richting de bouw en infra.

Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw- en infrasector. Jaarlijks geeft zij de Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie uit. Hierin staan de kansen en knelpunten op de arbeids-, onderwijs- en stagemarkt voor deelnemers met een mbo bouw- of infraopleiding. Op basis van de stand van zaken geeft Fundeon een prognose over de gewenste instroom op de bouw- en infraopleidingen. Het uitgangspunt van Fundeon is om de natuurlijke uitstroom uit de sector te vervangen door geschoolde instroom. De volledige rapportage is te downloaden en te lezen op www.fundeon.nl > werken in de bouw en infra > arbeidsmarktontwikkelingen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Fundeon

Fundeon waarschuwt voor dreigend tekort gekwalificeerd personeel | Infrasite

Fundeon waarschuwt voor dreigend tekort gekwalificeerd personeel

forse stijging instroom bouw- en infraopleidingen noodzakelijk

Bouw- en infraopleidingen moeten het komende schooljaar bijna tienduizend leerlingen laten instromen om aan de toekomstige vraag van gekwalificeerd personeel te kunnen voldoen. Dit aantal is alleen haalbaar als de opleidingen fors insteken op zijinstromers. Dat stelt Fundeon, het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw- en infrasector, in de Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2011.

De afgelopen twee jaar zijn er in de gehele bouwnijverheid, waaronder de bouw- en infrasector, veertigduizend arbeidsplaatsen verloren gegaan door de crisis. Als vanaf 2012 de inhaalslag begint om het productieverlies van de afgelopen twee jaar goed te maken, ontstaat er echter een groot tekort aan gekwalificeerde vakmensen. Dit komt doordat de instroom in de bouw- en infraopleidingen de afgelopen twee jaar ook flink is gedaald.

“Dit jaar zien we duidelijk de consequenties van de dalende instroomcijfers van de afgelopen twee jaar”, stelt Sander van Bodegraven, algemeen directeur van Fundeon. “Ondanks investeringen die de sector heeft gedaan in projecten als Bouw Door, Leer Verder! om de instroom op peil te houden, hebben opleidingsbedrijven en roc’s veel minder leerlingen aangenomen. Het aantal leerlingen dat een leerbaan bij een bedrijf kon krijgen is – met uitzondering van enkele gespecialiseerde beroepen – flink lager geweest dan voor de toekomst noodzakelijk is. Alleen als we komend schooljaar een flinke inhaalslag maken, kunnen we de tekorten van vakkundig personeel enigszins beperken. Daardoor ligt er voor jongeren op het vmbo die kiezen voor de richting bouwtechniek een uitstekend arbeidsperspectief.”

Doordat het aantal vmbo-leerlingen daalt en steeds minder jongeren direct na het vmbo kiezen voor een technische opleiding, kan die inhaalslag alleen worden gemaakt door ruimhartig andere doelgroepen te laten instromen in die opleidingen. “Deze zijinstromers kunnen jongeren zijn die pas in tweede instantie kiezen voor de bouw of infra, maar ook mensen die bijvoorbeeld via uitzendbureaus op bouwplaatsen terechtkomen”, stelt Van Bodegraven. “Met het uitvoeren van een pilot in samenwerking met uitzendbureaus en het verkennen van andere opleidingsmogelijkheden, gaan we er als Fundeon alles aan doen om de sector in gelegenheid te stellen voldoende vakmensen op te leiden.”

Het project Bouw Door, Leer Verder! is aan het begin van de economische crisis geïnitieerd door werkgevers- en werknemerspartijen in de sector. Bedrijven die leerlingen een leerbaan aanbieden kunnen hun vaste werknemers op kosten van de sector extra laten bijscholen. Fundeon geeft uitvoering aan dit project dat tot eind 2011 loopt.

Sinds 1 januari draait de pilot ‘Uitzenden en opleiden in de bouw en infra’, waarin negen flexorganisaties zich hebben gecommitteerd om minimaal honderd uitzendkrachten een leerbaan aan te bieden richting de bouw en infra.

Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw- en infrasector. Jaarlijks geeft zij de Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie uit. Hierin staan de kansen en knelpunten op de arbeids-, onderwijs- en stagemarkt voor deelnemers met een mbo bouw- of infraopleiding. Op basis van de stand van zaken geeft Fundeon een prognose over de gewenste instroom op de bouw- en infraopleidingen. Het uitgangspunt van Fundeon is om de natuurlijke uitstroom uit de sector te vervangen door geschoolde instroom. De volledige rapportage is te downloaden en te lezen op www.fundeon.nl > werken in de bouw en infra > arbeidsmarktontwikkelingen

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Fundeon