Onderzoek DHV: Crisis- en Herstelwet levert forse tijdwinst op

de wet zorgt voor een vliegwieleffect

Advies- en ingenieursbureau DHV heeft onderzoek gedaan naar het effect van de invoering van de Crisis- en Herstelwet, een jaar geleden. Daaruit blijkt dat de wet voor de grotere projecten – waaronder gebiedsontwikkeling en de aanleg van wegen en spoor – tot een jaar tijdwinst oplevert. Een grote meerderheid (70 procent) van de geënquêteerden is positief over de wet.

In totaal zijn nu zeventig projecten aangemeld in bijlage II van de Crisis- en Herstelwet. Deze is bedoeld om de economische crisis te bestrijden en een duurzaam economisch herstel te bevorderen. DHV heeft 28 ruimtelijke, wegen- en spoorprojecten onderzocht. Daarnaast zijn tien grote gemeenten benaderd. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van interviews.

Strategisch adviseur Raymond Schuurkes van DHV: ‘’Je merkt dat de wet voet aan de grond begint te krijgen. De wet zorgt voor een vliegwieleffect, doordat projecten hogere status krijgen. Dat stimuleert om tijd, menskracht en geld vrij te maken. Wel is de toepassing van de wet op projectniveau lastig. Het is belangrijk dat de juiste mensen op de juiste plek zitten om de wet effectief te gebruiken.’’

De wet is bijzonder effectief bij rijksinfraprojecten, zoals de aanleg van snelwegen. Alle ondervraagde betrokkenen constateren dat de tijdwinst vooral zit in de verkorte bezwaarprocedure en de vereenvoudiging van de procedure rond het opstellen van een milieueffectrapportage. Er hoeven niet verplicht alternatieven meer te worden onderzocht, wat een winst van enkele maanden oplevert.

Bij de onderzochte ruimtelijke projecten in diverse steden komt naar voren dat ruim 90 procent van de betrokken organisaties grote tijdwinst voorziet. In ruim 60 procent is er al daadwerkelijk een forse besparing geboekt.

DHV heeft ervoor gekozen om ook tien grotere gemeenten te onderzoeken, die nog geen projecten bij het ministerie hebben aangemeld. De geënquêteerden geven in meerderheid (70 procent) aan dat ze wel degelijk tijdwinst en extra draagvlak verwachten, maar dat de details van de wet nog onvoldoende bekend zijn om er maximaal gebruik van te maken.

Onderzoeksverantwoording
DHV heeft in maart en februari 2011 projectmanagers en -adviseurs geïnterviewd. Zij zijn werkzaam bij instanties als gemeenten en rijksoverheid. Ze zijn betrokken bij projecten die onder de Crisis- en Herstelwet vallen. Doel van onderzoek was om een beeld te krijgen van de werking van de wet in de dagelijkse praktijk.

DHV is een toonaangevend internationaal advies- en ingenieursbureau dat diensten verleent en innovatieve oplossingen aanbiedt op het gebied van mobiliteit, water, bouw & industrie, gebiedsontwikkeling en milieu & duurzaamheid. Onze dienstverlening richt zich op de totale projectcyclus en omvat management consultancy, adviesdiensten, ontwerp en engineering, project-, contract- en assetmanagement. DHV, met het hoofdkantoor in Nederland, maakt deel uit van de DHV Groep met een netwerk van 75 kantoren wereldwijd. Onze klanten profiteren van de via dit netwerk beschikbare kennis, resulterend in een integrale projectaanpak gericht op een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. De DHV Groep heeft 5.500 medewerkers en realiseerde in 2009 een netto-omzet van 481 miljoen euro. Voor meer informatie zie www.dhv.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Eerste Kamer neemt Crisis- en herstelwet aan

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal HaskoningDHV