Ondertekening contract realisatie Buitenring Parkstad Limburg

gunning Buitenring Parkstad Limburg aan MNO Vervat B.V. definitief

Gedeputeerde Bert Kersten, namens de Provincie Limburg, en Jan de Boer, directeur van MNO Vervat, hebben 31 maart 2011 het contract voor de realisatie van de Buitenring Parkstad Limburg ondertekend. Hiermee is de gunning van de Buitenring aan MNO definitief. Met een gunningsbedrag van € 134.799.999,00 is MNO de laagste inschrijver.

MNO is gekozen als partij uit aanvankelijk acht aannemers. Met deze acht startte de Provincie medio vorig jaar het selectieproces na de ter visielegging van het Inpassingsplan. Vijf van de acht, waaronder MNO, gingen door naar de daarop volgende inschrijvingsfase en in februari ontving de Provincie van vier aannemers prijsaanbiedingen. Op 1 maart jongstleden werd volgens plan door de Gedeputeerde Staten de voorlopige gunning van het werk uitgesproken.

Bij de aanleg van de Buitenring zal MNO gebruik maken van onderaannemers uit de regio. MNO start met het uitwerken van het ontwerp. Eind 2011/begin 2012 zal volgens de huidige planning met de daadwerkelijke aanleg van de weg worden begonnen. De Buitenring wordt in 2015 opengesteld voor het wegverkeer.
De Buitenring Parkstad Limburg (twee x twee rijstroken/100 km per uur) heeft tot doel de regio Parkstad veel beter bereikbaar te maken, en daarmee de economische ontwikkeling van de regio sterk te stimuleren. Bovendien wordt met de structurerende werking van de Buitenring de leefbaarheid in de woonkernen in Parkstad verbeterd.

Initiatiefnemer is de Provincie Limburg, die bij dit project nauw samenwerkt met de regio Parkstad Limburg, de Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth en Onderbanken en de gemeente Schinnen.
Met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van infrastructurele werken biedt MNO een volledige dienstverlening in de infrasector aan. MNO is actief in wegen-, beton-, water-, railbouw en grondwerken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Ondertekening contract realisatie Buitenring Parkstad Limburg | Infrasite

Ondertekening contract realisatie Buitenring Parkstad Limburg

gunning Buitenring Parkstad Limburg aan MNO Vervat B.V. definitief

Gedeputeerde Bert Kersten, namens de Provincie Limburg, en Jan de Boer, directeur van MNO Vervat, hebben 31 maart 2011 het contract voor de realisatie van de Buitenring Parkstad Limburg ondertekend. Hiermee is de gunning van de Buitenring aan MNO definitief. Met een gunningsbedrag van € 134.799.999,00 is MNO de laagste inschrijver.

MNO is gekozen als partij uit aanvankelijk acht aannemers. Met deze acht startte de Provincie medio vorig jaar het selectieproces na de ter visielegging van het Inpassingsplan. Vijf van de acht, waaronder MNO, gingen door naar de daarop volgende inschrijvingsfase en in februari ontving de Provincie van vier aannemers prijsaanbiedingen. Op 1 maart jongstleden werd volgens plan door de Gedeputeerde Staten de voorlopige gunning van het werk uitgesproken.

Bij de aanleg van de Buitenring zal MNO gebruik maken van onderaannemers uit de regio. MNO start met het uitwerken van het ontwerp. Eind 2011/begin 2012 zal volgens de huidige planning met de daadwerkelijke aanleg van de weg worden begonnen. De Buitenring wordt in 2015 opengesteld voor het wegverkeer.
De Buitenring Parkstad Limburg (twee x twee rijstroken/100 km per uur) heeft tot doel de regio Parkstad veel beter bereikbaar te maken, en daarmee de economische ontwikkeling van de regio sterk te stimuleren. Bovendien wordt met de structurerende werking van de Buitenring de leefbaarheid in de woonkernen in Parkstad verbeterd.

Initiatiefnemer is de Provincie Limburg, die bij dit project nauw samenwerkt met de regio Parkstad Limburg, de Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth en Onderbanken en de gemeente Schinnen.
Met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van infrastructurele werken biedt MNO een volledige dienstverlening in de infrasector aan. MNO is actief in wegen-, beton-, water-, railbouw en grondwerken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg