4,4 miljard voor Schiphol – Amsterdam – Almere

Schultz van Haegen tekent besluit grootste wegproject in tien jaar

Het vlaggenschip onder de wegprojecten, de verbreding van de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere kan nog eind dit jaar beginnen. De honderdduizenden automobilisten op de A1/A2/A6/A9/A10 corridor kunnen straks ook in de spits goed doorrijden, zelfs met een gemiddeld 30 km/u hardere snelheid. Het megabesluit daartoe heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op maandag 21 maart 2011 getekend.

‘In economische topgebieden moeten we investeren. Doorstroming op de as Schiphol-Amsterdam-Almere is cruciaal voor de ontwikkeling van de Noordvleugel van de Randstad en daarmee heel Nederland’, aldus minister Schultz van Haegen. De 63 kilometer wegverbreding is een vernieuwingsslag in stedelijk gebied zonder weerga. Er komt een extra brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, een bredere Hollandsche Brug, twee tunnels, een aquaduct onder de Vecht, renovatie van vijf grote knooppunten en de aanpassing van 100 bruggen en viaducten.

Ter verbetering van de leefbaarheid wordt naast de aanleg van de twee tunnels, geluidsreducerend wegdek aangelegd en komt er 36 kilometer aan geluidscherm, waarvan een deel extra verhoogd wordt om de geluidseffecten nog meer te beperken. Bij de weguitbreiding hoort een samenhangend pakket van investeringen in natuur, water en fietspaden. Eind 2011 start de realisatie en wordt als eerste de A10-Oost en de A1 tussen de knooppunten Diemen en Watersgraafsmeer aangepakt. Het gehele project is gereed in 2020. Met als resultaat een goed bereikbare Noordelijke Randstad, een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een verbeterde leefbaarheid.

De investeringen in de bereikbaarheid in de Noordvleugel beperken zich niet tot wegen. Voor de uitbreiding van treinvervoer tussen Schiphol en Lelystad alleen al, is al eerder 1,4 miljard euro gereserveerd in het project OV SAAL.

Meer informatie
Meer informatie over het project is te vinden op www.schiphol-amsterdam-almere.nl

4,4 miljard voor Schiphol – Amsterdam – Almere | Infrasite

4,4 miljard voor Schiphol – Amsterdam – Almere

Schultz van Haegen tekent besluit grootste wegproject in tien jaar

Het vlaggenschip onder de wegprojecten, de verbreding van de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere kan nog eind dit jaar beginnen. De honderdduizenden automobilisten op de A1/A2/A6/A9/A10 corridor kunnen straks ook in de spits goed doorrijden, zelfs met een gemiddeld 30 km/u hardere snelheid. Het megabesluit daartoe heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op maandag 21 maart 2011 getekend.

‘In economische topgebieden moeten we investeren. Doorstroming op de as Schiphol-Amsterdam-Almere is cruciaal voor de ontwikkeling van de Noordvleugel van de Randstad en daarmee heel Nederland’, aldus minister Schultz van Haegen. De 63 kilometer wegverbreding is een vernieuwingsslag in stedelijk gebied zonder weerga. Er komt een extra brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, een bredere Hollandsche Brug, twee tunnels, een aquaduct onder de Vecht, renovatie van vijf grote knooppunten en de aanpassing van 100 bruggen en viaducten.

Ter verbetering van de leefbaarheid wordt naast de aanleg van de twee tunnels, geluidsreducerend wegdek aangelegd en komt er 36 kilometer aan geluidscherm, waarvan een deel extra verhoogd wordt om de geluidseffecten nog meer te beperken. Bij de weguitbreiding hoort een samenhangend pakket van investeringen in natuur, water en fietspaden. Eind 2011 start de realisatie en wordt als eerste de A10-Oost en de A1 tussen de knooppunten Diemen en Watersgraafsmeer aangepakt. Het gehele project is gereed in 2020. Met als resultaat een goed bereikbare Noordelijke Randstad, een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en een verbeterde leefbaarheid.

De investeringen in de bereikbaarheid in de Noordvleugel beperken zich niet tot wegen. Voor de uitbreiding van treinvervoer tussen Schiphol en Lelystad alleen al, is al eerder 1,4 miljard euro gereserveerd in het project OV SAAL.

Meer informatie
Meer informatie over het project is te vinden op www.schiphol-amsterdam-almere.nl