Tender geopend: vraag nu uw Partners voor Water subsidie aan

Subsidieprogramma Wereldwijd werken met water

Op 16 maart 2011 is de nieuwe subsidieregeling van Partners voor Water gepubliceerd in de Staatscourant onder de titel ‘Subsidieprogramma Wereldwijd werken met water’. Dit betekent dat vanaf 17 maart 2011 weer subsidieaanvragen ingediend kunnen worden.

Het programma Partners voor Water beoogt door het bundelen van krachten de internationale positie van de Nederlandse watersector (overheden, bedrijfsleven, kennisinstituten en NGO’s) te verbeteren en zo een bijdrage te leveren aan de wereldwaterproblematiek. In dat kader ondersteunt het programma ambitieuze partijen uit de Nederlandse watersector met een subsidie om innovatieve projecten in het buitenland te realiseren.

Bent u zo’n partij met ambitie en heeft u een concreet idee voor een project in één van de 26 Partners voor Water landen? Dan nodigen we u uit om uw subsidieaanvraag in te dienen. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden en andere informatie over de tender vindt u op de website www.partnersvoorwater.nl

Wilt u toetsen of uw project voor subsidie in aanmerking kan komen, leg uw idee dan via een projectideeformulier voor aan één van de projectadviseurs. Zij staan klaar om u te adviseren en kunnen u ook tips geven voor de verdere uitwerking van uw definitieve aanvraag. Het projectideeformulier vindt u op de website van Partners voor Water. Wilt u zeker zijn van een (tijdig) adviesgesprek, lever dan vóór 14 april 2011 het projectideeformulier in bij het programmabureau Partners voor Water.

Definitieve subsidieaanvragen kunnen tot uiterlijk 28 april 2011, 16.30 uur schriftelijk worden ingediend bij Agentschap NL / Divisie NL EVD Internationaal, t.a.v. Partners voor water, Postbus 20105, 2500 EC Den Haag of afleveren op de Juliana van Stolberglaan 148, 2595 CL Den Haag. Aanvragen die na dit tijdstip binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Voor meer informatie en contactpersonen: www.partnersvoorwater.nl of 088 – 602 8058

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Netherlands Water Partnership (NWP)