ProRail en Nijmegen akkoord over bouw station Nijmegen Lent

oplevering van het station naar verwachting eind 2013

Nijmegen en ProRail gaan een samenwerkingsovereenkomst aan voor de bouw van het definitieve NS-station Nijmegen-Lent. De overeenkomst voorziet ook in de verbreding van de doorgang onder het spoor naar de Graaf Alardsingel, een doorgang onder het spoor tussen Lent en De Citadel en geluidsschermen langs het spoor. In 2012 starten de werkzaamheden; eind 2013 dient het nieuwe station klaar te zijn.

Nijmegen Lent
Al deze werkzaamheden zijn onderdeel van Knoop Lent; de benaming voor een project dat ondermeer de Prins Mauritssingel verbindt met de Graaf Alardsingel (het zogenaamde splitsingspunt). Met die verbinding ontstaat een volwaardige aanrijdroute richting de De Oversteek, de nieuw te bouwen 2e stadsbrug van Nijmegen. De bouw van een fietsbrug over de Graaf Alardsingel is ook een onderdeel van het project Knoop Lent.

Planning werkzaamheden
De opening van 2e stadsbrug De Oversteek staat gepland voor november 2013. Voor die tijd moet de aanrijdroute voltooid zijn. Vandaar dat de gemeente Nijmegen en ProRail begin 2012 starten met de bouw van onder andere het station en het splitsingspunt dat het verkeer vanaf de Prins Mauritssingel moet leiden naar de Graaf Alardsingel.De oplevering van het station is naar verwachting eind 2013.

Verbinding tussen Lent en De Citadel
Het definitieve station Nijmegen-Lent komt ca. 250 meter zuidelijker te liggen ten op zichte van het huidige tijdelijke station. Ter hoogte van het nieuwe stationsgebouw komt een doorgang onder het spoor die Lent – dat aan de oostkant ligt van het spoor – verbindt met de nog te bouwen stadswijk De Citadel ten westen van het spoor. Naast de hoofdingang bieden ook twee opgangen aan het einde van de twee perrons toegang tot het nieuwe station. Deze opgangen komen ter hoogte van het oude station. Bij het nieuwe station komen langs het spoor ook geluidsschermen als preventie tegen geluidsoverlast.

Over de overeenkomst
Al met al zijn binnen de overeenkomst tussen Nijmegen en ProRail opgenomen:

  • de aanleg van het definitieve station Nijmegen-Lent;
  • de verbreding van de huidige doorgang naar de Graaf Alardsingel;
  • de passage onder het spoor die Lent verbindt met De Citadel;
  • het aanpassen van de Snelbinder (het fietspad langs de spoorbrug dat aansluit op Knoop Lent);
  • het aanbrengen van geluidsschermen langs het spoor (van het definitieve station tot aan de spoorbrug).

Leiding
De realisatie van het definitieve station, de verbreding van de verkeersdoorgang, de passage, de geluidsschermen en de aanpassing van de Snelbinder staan onder leiding van ProRail. De bouw van het splitsingspunt is in handen van de gemeente Nijmegen, net als de verkeerskundige inrichting van het nieuwe stationsplein aan de Lentse kant en de bouw van de fietsbrug over de Graaf Alardsingel. Beide partijen zullen intensief samenwerken daar waar het gaat om aspecten als veiligheid, bereikbaarheid en verkeersdoorstroming tijdens de werkzaamheden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail

ProRail en Nijmegen akkoord over bouw station Nijmegen Lent | Infrasite

ProRail en Nijmegen akkoord over bouw station Nijmegen Lent

oplevering van het station naar verwachting eind 2013

Nijmegen en ProRail gaan een samenwerkingsovereenkomst aan voor de bouw van het definitieve NS-station Nijmegen-Lent. De overeenkomst voorziet ook in de verbreding van de doorgang onder het spoor naar de Graaf Alardsingel, een doorgang onder het spoor tussen Lent en De Citadel en geluidsschermen langs het spoor. In 2012 starten de werkzaamheden; eind 2013 dient het nieuwe station klaar te zijn.

Nijmegen Lent
Al deze werkzaamheden zijn onderdeel van Knoop Lent; de benaming voor een project dat ondermeer de Prins Mauritssingel verbindt met de Graaf Alardsingel (het zogenaamde splitsingspunt). Met die verbinding ontstaat een volwaardige aanrijdroute richting de De Oversteek, de nieuw te bouwen 2e stadsbrug van Nijmegen. De bouw van een fietsbrug over de Graaf Alardsingel is ook een onderdeel van het project Knoop Lent.

Planning werkzaamheden
De opening van 2e stadsbrug De Oversteek staat gepland voor november 2013. Voor die tijd moet de aanrijdroute voltooid zijn. Vandaar dat de gemeente Nijmegen en ProRail begin 2012 starten met de bouw van onder andere het station en het splitsingspunt dat het verkeer vanaf de Prins Mauritssingel moet leiden naar de Graaf Alardsingel.De oplevering van het station is naar verwachting eind 2013.

Verbinding tussen Lent en De Citadel
Het definitieve station Nijmegen-Lent komt ca. 250 meter zuidelijker te liggen ten op zichte van het huidige tijdelijke station. Ter hoogte van het nieuwe stationsgebouw komt een doorgang onder het spoor die Lent – dat aan de oostkant ligt van het spoor – verbindt met de nog te bouwen stadswijk De Citadel ten westen van het spoor. Naast de hoofdingang bieden ook twee opgangen aan het einde van de twee perrons toegang tot het nieuwe station. Deze opgangen komen ter hoogte van het oude station. Bij het nieuwe station komen langs het spoor ook geluidsschermen als preventie tegen geluidsoverlast.

Over de overeenkomst
Al met al zijn binnen de overeenkomst tussen Nijmegen en ProRail opgenomen:

  • de aanleg van het definitieve station Nijmegen-Lent;
  • de verbreding van de huidige doorgang naar de Graaf Alardsingel;
  • de passage onder het spoor die Lent verbindt met De Citadel;
  • het aanpassen van de Snelbinder (het fietspad langs de spoorbrug dat aansluit op Knoop Lent);
  • het aanbrengen van geluidsschermen langs het spoor (van het definitieve station tot aan de spoorbrug).

Leiding
De realisatie van het definitieve station, de verbreding van de verkeersdoorgang, de passage, de geluidsschermen en de aanpassing van de Snelbinder staan onder leiding van ProRail. De bouw van het splitsingspunt is in handen van de gemeente Nijmegen, net als de verkeerskundige inrichting van het nieuwe stationsplein aan de Lentse kant en de bouw van de fietsbrug over de Graaf Alardsingel. Beide partijen zullen intensief samenwerken daar waar het gaat om aspecten als veiligheid, bereikbaarheid en verkeersdoorstroming tijdens de werkzaamheden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail