Evaluatie Taskforce Mobiliteitsmanagement: minder spitskilometers

de evaluatie laat zien dat mobiliteitsmanagement werkt

Het ministerie van V&W heeft onderzocht tot welke resultaten de inspanningen van de TFMM al hebben geleid. Vorige week stuurde het ministerie de evaluatie naar de Tweede Kamer. De evaluatie laat zien dat mobiliteitsmanagement werkt: inspanningen van werkgevers leidden tot een afname van 1,5% van het aantal auto’s in de spits. Dit is een belangrijke stap; met een afname van 5–10% zijn er nauwelijks files meer.

738.000 medewerkers betrokken
De evaluatie baseert zich op gegevens van dit voorjaar. In dertien regio’s waren in een convenant afspraken gemaakt tussen bedrijven en overheden over terugdringing van het aantal auto’s uit de spits. Op dat moment waren circa 1.750 werkgevers via convenanten betrokken, met in totaal 738.000 werknemers (16% van de werkgelegenheid in de betreffende regio’s). Bij deze werkgevers (een steekproef) is een afname van 2% gemeten. Bij bedrijven die nog niet bezig zijn met slim werken en slim reizen, was dit 0,5%.

Onomkeerbare beweging
De evaluatie bevestigt het beeld van de Taskforce dat er sprake is van een onomkeerbare beweging. Steeds meer werkgevers laten hun medewerkers slimmer werken en reizen. De Taskforce heeft de afgelopen jaren als aanjager van dit proces een duidelijke bijdrage geleverd aan een cultuuromslag. Er ontstaat een steeds breder besef dat zowel overheid, werkgever als werknemer gebaat zijn bij slim werken en reizen.

Nog volop kansen
De Taskforce constateert dat er ook een grote groep werkgevers is die het belang van slim werken en reizen nog onvoldoende inziet. Er zijn dus nog volop kansen om de het aantal auto’s in de spits verder terug te brengen. Nu de kilometerbeprijzing definitief van de baan is, is het belang van slim werken slim reizen is verder toegenomen. Dit sterkt de gedachte om een vervolg te geven aan de inspanningen die de Taskforce tot nu toe heeft gedaan. Daarbij wordt een publiek-private samenwerking beoogd. De Taskforce ziet dat daarbij noodzakelijk is dat werkgevers dit initiatief meer naar zich toetrekken; een beweging die ook is ingezet.

Ook financiële voorstellen
Zoals genoemd in de begeleidende brief naar de Tweede Kamer, had het vorige kabinet 52 miljoen euro gereserveerd voor de Taskforce. Ongeveer een vijfde deel hiervan is nog niet definitief besteed. De Taskforce zal in haar eindrapport een voorstel voor de besteding hiervan.

Meer informatie
U vindt de volledige evaluatie en de begeleidende brief op de website van de Taskforce Mobiliteitsmanagement

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
In de Infrasite Special Mobiliteit vindt u de Management Samenvatting van de Beleidsevaluatie TaskForce Mobiliteitsmanagement 2010

U kunt via Infrasite Documents de volledige Beleidsevaluatie TaskForce Mobiliteitsmanagement 2010 downloaden

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Taskforce Mobiliteitsmanagement