Verkeer en Waterstaat pakt ook in 2011 door

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat pakt ook in 2011 hard door met de realisatie van infrastructuur. Zo starten onder meer belangrijke projecten rond Rotterdam, waar de A15 wordt verbreed om de haven beter te ontsluiten. Daarnaast wordt de Zuid-Willemsvaart verbreed; het grootste binnenvaartproject in tien jaar. Samen met de presentatie van het Deltaprogramma zorgt het ministerie van Verkeer en Waterstaat er in 2011 voor dat ons land vlot kan bewegen en veilig kan leven.

Rond Amsterdam gaan grote weg- en spoorprojecten van start. Er wordt begonnen met de verbreding van de 63 km weg tussen Schiphol en Almere. Hierbij worden meer dan 100 viaducten aangepakt en twee tunnels gebouwd. Ook de eerste maatregelen voor de spooruitbreiding tussen deze twee plaatsen, zoals de aanleg van extra spoor en de aanpassing van viaducten, starten in 2011. Hierdoor kunnen er in 2015 twee keer zo veel treinen van en naar Flevoland rijden. Andere belangrijke spoorprojecten in 2011 zijn de oplevering van het station Houten – Castellum en de aanpak van het spoor rond Den Bosch.

Komend jaar komt er zeker over 200 km asfalt bij. Dit asfalt komt onder meer bij de A27 bij Lunetten en bij de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest. In de Spoedaanpak zijn tot nu toe zeventien projecten van start gegaan. Voor mei 2011 starten de overige dertien projecten en zijn de eerste tien projecten opgeleverd. Om besluitvorming structuréél te versnellen ligt de vernieuwde Tracéwet ter behandeling voor in de Tweede Kamer. Verder wordt in 2011 duidelijk hoe de renovatie van de Afsluitdijk vorm krijgt en geeft de taxiwet gemeenten meer mogelijkheden om taxi’s betrouwbaar en betaalbaar te houden. Daarnaast starten in 2011 het alcoholslotprogramma en de proef met begeleid rijden.

Om ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde te houden, presenteert het kabinet op voorstel van de Deltacommissaris, het eerste Deltaprogramma. Dit programma bevat maatregelen om de veiligheid en zoetwatervoorziening van onze delta op orde te krijgen. Het Deltaprogramma kondigt vijf deltabeslissingen aan die voor 2015 aan de Tweede Kamer worden voorgelegd: 1) over de normen voor de belangrijkste dijken en andere waterkeringen, 2) over de beschikbaarheid van zoetwater, 3) over het peil van het IJsselmeer, 4) over de manier waarop het Rijnmondgebied veilig kan blijven zonder aan economische waarde in te boeten en 5) over hoe bij het bouwen van buurten en wijken rekening kan worden gehouden met water.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat