Eindrapport BIMCaseweek 2010

De BIMCaseweek 2010 vond plaats van 15 t/m 18 maart 2010 in de Jaarbeurs in Utrecht, gelijktijdig met de Bouw & ICT. Tijdens deze 4 dagen werd een bouwproject, bestaande uit een appartementencomplex en een viaduct, ter hand genomen. Aan de deelnemers werd een definitief ontwerp in 3D beschikbaar gesteld als startpunt. Doelstelling voor de deelnemers was een zo rijk mogelijk Bouwwerk Informatie Model (BIM) samenstellen.

Een 60-tal professionals uit voornamelijk de ontwerpende bouw (architecten, constructeurs, installatieadviseurs) werd in 3 teams gemixt ingedeeld. De teams waren in competitie met elkaar voor het hoogste BIM-gehalte. Een onafhankelijk Panel beoordeelde de prestaties dagelijks op basis van de 9 vooraf vastgestelde BIMCriteria.

Per dag werd door de teams hoger gescoord, enerzijds vanwege de toenemende mate van inzicht en samenwerking, anderzijds door de uitdagingen die gaandeweg toch mogelijkheden bleken.

De teams waren vrij in het organiseren van hun proces en de prioriteiten die ze op basis van de opdracht wilden stellen. Opvallend was dat elk team een andere benadering koos. “Masters in BIM” koos voor een aanpak gestoeld op de COINS systematiek. “Brain in Motion” richtte zich op het optimaal inzetten van een BIMserver. “Team 3D” had meer de pragmatische aanpak en gebruikte de meest voor de hand liggende software en probeerde die optimaal te laten samenwerken.

Gaandeweg de week bleek dat elke aanpak zo haar eigen voordelen had, maar dat geen grote verschillen optraden. Tot aan de eindpresentatie voor het grote publiek bestond grote onzekerheid over welk team als beste uit de bus zou komen. Uiteindelijk bleek met miniem verschil Brain in Motion met de eer te gaan strijken.

Belangrijke conclusies die uit de BIMCaseweek 2010 zijn gekomen zijn:

  • Gebruik BIM niet alleen voor het maken van mooie plaatjes;
  • Maak eerder en sneller gebruik van uitvoeringskennis;
  • Richt de aanbestedingsprocedure op samenwerking;
  • Zoek samenwerkingsverbanden binnen de keten;
  • Haal de kennis voor BIM uit de markt;
  • Gebruik BIM als marketinginstrument;
  • Uitbesteden van BIM is een belangrijke optie.

Het volledige eindrapport (88 pagina’) kunt u downloaden via www.bimcaseweek.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bimcaseweek