Mogelijke verkoop van Strukton Groep aan Oranjewoud

ORANJEWOUD N.V. EN NS GROEP N.V. VOEREN ONDERHANDELINGEN OMTRENT DE VERKOOP VAN STRUKTON GROEP N.V.

Oranjewoud N.V. en NS Groep N.V. voeren op dit moment onderhandelingen die zouden kunnen leiden tot een verkoop van Strukton Groep N.V. aan Oranjewoud N.V.

Er is geen garantie dat de onderhandelingen zullen leiden tot een overeenkomst met betrekking tot een verkoop van Strukton Groep N.V.

Oranjewoud N.V. en NS Groep N.V. zullen nadere details bekend maken zodra en voor zover zulks vereist is.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Antea Group