Provincie Friesland: geld Zuiderzeelijn alleen voor grote projecten

notitie van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten

Het economiegeld dat de provincie Fryslân van het Rijk krijgt omdat de Zuiderzeespoorlijn niet doorgaat, mag alleen besteed worden aan grote Friese projecten.

Alleen dan wordt het geld effectief ingezet. Dat is de essentie van de notitie die het college van Gedeputeerde Staten op 15 juni 2010 naar Provinciale Staten stuurt.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Eurlings en noorden ondertekenen alternatief pakket Zuiderzeelijn

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland (Provincie Fryslân)