Eerste fase spooruitbreiding Schiphol – Lelystad kan beginnen

werkzaamheden naar verwachting klaar in 2016

Het eerste deel van spooruitbreiding op het traject Schiphol – Amsterdam – Almere – Lelystad (OV SAAL) kan van start. Het spoor wordt verdubbeld ten westen en oosten van station Amsterdam-Zuid, evenals de aansluitingen op de westtak en de Utrechtboog.

De bereikbaarheid per spoor van Schiphol en van de Zuidas wordt daardoor aanzienlijk verbeterd. Er kunnen niet alleen meer treinen gaan rijden, maar ook de betrouwbaarheid van de dienstregeling verbetert. Tussen Amsterdam en Flevoland rijden er straks geen 6, maar 12 treinen per uur. Dat is een eerste stap op weg naar het ‘spoorboekloos rijden’.

Minister Eurlings heeft ruim € 600 miljoen subsidie verleend aan ProRail om de uitvoering van het eerste project in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor te kunnen starten. De werkzaamheden zullen naar verwachting in 2016 klaar zijn.

In goede samenwerking tussen alle betrokken partijen (de ministeries van VenW en VROM, NS en ProRail, de stadsregio Amsterdam en de gemeenten) is de planstudie voor dit onderdeel van de spooruitbreiding afgewikkeld. Op verzoek van het ministerie heeft ProRail reeds tijdens de planstudie de aanbesteding gestart, waardoor twee grote contracten vrijwel onmiddellijk gegund zullen worden. Nog in 2010 zal met de uitvoering van het project worden begonnen.

Het aantal reizigers in de corridor tussen Schiphol en Lelystad groeit sterk. Op korte termijn vooral door de nieuwe Hanzelijn die eind 2012 klaar is. Maar ook daarna worden blijvend groeiende reizigersaantallen verwacht. Zo gaan in 2020 meer dan 80.000 mensen per dag op en neer tussen Almere en Amsterdam, tegen ongeveer 40.000 nu. De Zuidas ontwikkelt zich tot het belangrijkste internationale zakencentrum van Nederland. De stad Almere krijgt er 60.000 nieuwe woningen bij in de periode tot 2030. Het huidige spoor kan die groei niet aan. Het openbaar vervoer in de corridor moet uitgebreid en sterk verbeterd worden. Een eerste stap is nu gezet met de spooruitbreiding op de Zuidtak in Amsterdam.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat