Nieuwe Donksebrug open voor autoverkeer

sluizen 4, 5 en 6 worden na de zomervakantie opgeleverd

Op dinsdag 15 juni 2010 wordt de Donksebrug om 15.00 uur officieel opengesteld voor autoverkeer. Eerder al konden fietsers en voetgangers van deze nieuwe brug gebruik maken.

De brug met een doorvaartbreedte van 14 meter voor de scheepvaart, zal de komende jaren dienstdoen als verbinding tussen de oostkant en westkant van de gemeente Beek en Donk. De nieuwe Donksebrug is een stuk hoger geworden zodat het autoverkeer geen last meer heeft van hoogtebeperkingen. Daarnaast is de rijbaan breder en kunnen auto’s tegelijkertijd aan beide zijden van het kanaal de brug oversteken. Voetgangers maken op de brug gebruik van een eigen wandelstrook. Voor fietsers is een zogenaamde suggestiestrook aangebracht zodat zij veilig tegelijkertijd met het autoverkeer de brug kunnen passeren.

Beter bereikbaar
Het project vervanging sluizen 4, 5 en 6 nadert zijn einde. Sinds maandag 31 mei 2010 varen de schepen door de nieuwe sluizen 4, 5 en 6 in de Zuid-Willemsvaart. Deze sluizen hebben een kolk van 110 meter lang en een breedte van 12,60 meter. Het vervangen van de sluizen draagt er toe bij dat Zuidoost-Brabant beter bereikbaar wordt over de vaarweg in de toekomst. Zodra ook de omlegging van het kanaal bij ‘s-Hertogenbosch is gerealiseerd en de rest van de huidige Zuid-Willemsvaart is aangepakt, kunnen grote schepen van de Maas verder naar het zuiden varen. Hierdoor krijgt ook de economische bedrijvigheid in het gebied meer kansen.

De sluizen 4, 5 en 6 worden na de zomervakantie opgeleverd en later dit jaar officieel geopend.

Brabantse Kanalen in beweging
Dit werk maakt deel uit van het grote project Brabantse Kanalen van Rijkswaterstaat. De werken behorende bij dit project zijn:

  • Vervangen van de sluizen 4, 5 en 6 in de Zuid-Willemsvaart;
  • Realisatie omlegging Zuid-Willemsvaart om de stad ’s-Hertogenbosch;
  • Verruiming en verbetering Zuid-Willemsvaart traject Den Dungen – Veghel;
  • Verruiming Wilhelminakanaal en vervangen sluizen II en III door één nieuwe sluis.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant