Eurlings beloont twintig innovatieve klimaatideeen

projecten kunnen een haalbaarheidsstudie gaan uitvoeren

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft twintig initiatiefnemers met innovatieve klimaatideeën beloond met een opdracht van maximaal 50.000 euro. Met dit budget kunnen de ondernemers hun plannen over hoe om te gaan met de effecten van klimaatverandering op onze waterhuishouding verder uitwerken. In januari 2010 werden ondernemers uitgedaagd om met goede ideeën te komen. Uit de 105 inzendingen zijn nu twintig projecten gekozen die een haalbaarheidsstudie kunnen gaan uitvoeren.

Enkele voorbeelden van de twintig ideeën die een opdracht krijgen zijn:

  • De ontwikkeling van verkeersdrempels die elke keer als er een auto passeert vervuild water oppompen, zuiveren en schoon weer terugstorten.;
  • Het ontwerpen van tuinschuttingen die regenwater opvangen waarna dit water voor verschillende doeleinden gebruikt kan gaan worden;

‘Aanpassing aan klimaatverandering is een belangrijk thema voor onze Nederlandse delta, maar ook die van vergelijkbare delta’s in de wereld. Vooruit blijven kijken en kunnen anticiperen op de nog onzekere toekomst is en blijft van groot belang. Het verheugt mij dan ook zeer dat thema leeft bij het bedrijfsleven en dat de kwaliteit van de voorstellen van een innovatief en hoog niveau was’, aldus minister Eurlings.

SBIR Klimaatadaptatie en Water
De projecten komen voort uit het programma Small Business Innovation and Research (SBIR) voor Klimaatadaptatie en Water. In totaal werden er 105 projecten ontvangen. Een onafhankelijke adviescommissie heeft de twintig winnaars geselecteerd. SBIR wordt uitgevoerd door NL Innovatie en NL Milieu en Leefomgeving van Agentschap NL.

Voor deze SBIR is in totaal 8,5 miljoen euro beschikbaar. Eind 2010 kunnen deze ondernemers eventueel opdracht krijgen voor een onderzoek- en ontwikkelingstraject. Daarna zijn de ondernemers er zelf verantwoordelijk voor om hun product of dienst commercieel succesvol te maken. Het programma Small Business Innovation and Research kent drie fasen, namelijk onderzoek naar de haalbaarheid, onderzoek en ontwikkeling, en tot slot het op de markt brengen. Fase 1 en 2 worden dus ondersteund door de overheid.

Alle twintig winnende projecten staan op
www.agentschapnl.nl/sbir

Maatschappelijke Innovatie Agenda
De SBIR tender ‘Klimaatadaptatie ’ is onderdeel van de Maatschappelijke Innovatie Agenda’s (MIA) die zijn opgesteld binnen het project Nederland Ondernemend Innovatieland (NOI). NOI is een rijksbreed programma gericht op de versterking van de innovatiekracht van Nederland. De MIA Water is specifiek ontwikkeld voor de watersector en richt zich op de innovaties in de water- en deltatechnologie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)