800 mln voor snelwegen rond Hilversum, Amersfoort en Utrecht


uit het Fonds Economische Structuurversterking

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat mee ingestemd om 800 miljoen euro uit het Fonds Economische Structuurversterking vrij te maken voor de snelwegen in de driehoek Hilversum, Amersfoort en Utrecht. Hierdoor is de financiering rond voor de aanpak van zeven trajecten die momenteel in de ‘file top 50’ staan.

De A1, A28 en A27 tussen Hilversum, Amersfoort en Utrecht zijn belangrijke economische doorvoerroutes van Nederland. Zeker een derde van het verkeer heeft geen bestemming op de route, maar reist verder. Vooral in de verbindingen tussen de mainports Schiphol en Rotterdam met het oosten van Nederland en Duitsland spelen deze wegen een belangrijke rol. Ook omdat de regio een bovengemiddelde groeiverwachting heeft, is de uitbreiding van deze driehoek een prioriteit.

Met het geld dat nu is vrijgemaakt, is de financiering van maximaal 1,4 miljard euro rond voor drie projecten. Langs de A1/A27 waren er aanvankelijk plannen om spitsstroken aan te leggen. Nu is gekozen voor verbreding van de A27 van 2×2 naar 2×3 rijstroken. De A1 wordt verbreed van 2×2 naar 2×4 rijstroken. Ook knooppunt Hoevelaken wordt aangepakt. Kern van de verandering is het verminderen van de zogeheten ‘weefbewegingen’ in het knooppunt en verbreding van alle wegen die naar het knooppunt leiden. De verbreding van de A27/A1 is voorzien tot 2015, daarna volgt aanpassing van het knooppunt Hoevelaken. Die is gereed rond 2020.

Ook het traject Utrecht – Amersfoort, de A28, wordt verbreed. Dit is een van de projecten die valt onder de Wet Versnelling besluitvorming wegprojecten. Op het traject tussen Utrecht en Leusden Zuid wordt de weg verbreed naar 2×3 rijstroken. Op het traject Leusden Zuid – Hoevelaken wordt gewerkt aan spitsstroken in beide richtingen. De aanleg zal nog dit jaar beginnen.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Meer informatie over de wegenprojecten rondom Utrecht vindt u in Infrasite Projecten
Driehoek Utrecht – Hilversum – Amersfoort (A27/A1/A28)

A27 Utrecht (Lunetten) – Hooipolder

ZSM 1 Spoedwetprojecten

ZSM 2 Benuttingsprogramma

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerraad